angielski unit 2

 0    46 fiche    zuzannastajuda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
łączyć
commencer à apprendre
connect
technologia
commencer à apprendre
technology
pogaduszki
commencer à apprendre
chat
wysyłać wiadomość
commencer à apprendre
send message
aktywności technologiczno informacyjne
commencer à apprendre
information technology activities
ładować telefon komórkowy
commencer à apprendre
Charge a mobile phone
ściągnąć, załadować wideo
commencer à apprendre
download, upload a video clib
korzystać z internetu
commencer à apprendre
go online
zatelefonować
commencer à apprendre
make a Phone call
grać w grę wideo
commencer à apprendre
play a video game
podłączyć pamięć przenośną
commencer à apprendre
Connect in a memory stick
umieszczać komentarz
commencer à apprendre
post a comment
drukować dokument
commencer à apprendre
print document
skanować dokument
commencer à apprendre
scan the document
przechowywać dane
commencer à apprendre
store data
robić zdjęcie
commencer à apprendre
to take a photo
pisać blog
commencer à apprendre
write a blog
oboje
commencer à apprendre
both
projektowanie
commencer à apprendre
designing
strona internetowa
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
commencer à apprendre
a website
All the necessary information can be found on our website.
rezultat, wynik
commencer à apprendre
result, the result
mieszkanie
Nasze mieszkanie jest bardzo przestronne i przytulne.
commencer à apprendre
apartment
Our apartment is very spacious and cozy.
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
proponować
commencer à apprendre
affer
program komputerowy
commencer à apprendre
computer program
kod komputerowy
commencer à apprendre
computer code
ponowne używanie
commencer à apprendre
second hand
jednakże
commencer à apprendre
However,
zachęcać
commencer à apprendre
to encourage (to do)
obniżyć, zredukować
commencer à apprendre
reduce, reduce
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
commencer à apprendre
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
umiejętność
commencer à apprendre
skill
założenie
commencer à apprendre
launch
zgubić
commencer à apprendre
lose
pewnego dnia
commencer à apprendre
one day
przechodzić obok
commencer à apprendre
walk past
na początku
commencer à apprendre
at first
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
commencer à apprendre
where
Do you happen to know where Tom lives?
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
commencer à apprendre
before
I always run before breakfast.
jak często
Jak często odwiedzasz dziadków?
commencer à apprendre
how often
How often do you see your grandparents?
zgadzać się
Całkowicie zgadzam się z twoją opinią.
commencer à apprendre
to agree
I totally agree with your opinion.
uczyć
commencer à apprendre
teach
niektórzy
commencer à apprendre
some
co, kto
commencer à apprendre
what who
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
commencer à apprendre
how
How are you going to do that?
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
commencer à apprendre
to do, make
What are you planning to do now?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.