angielski prezentacja-5

 0    24 fiche    kamilaa18
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
heurystyczna iteracja
commencer à apprendre
heuristic iterative
właściwy
commencer à apprendre
proper
charakteryzacja
commencer à apprendre
characterisation
ocena
commencer à apprendre
assessment of
optymalny
commencer à apprendre
optimal
fazy
commencer à apprendre
phases
właściwości
W jaki sposób mogę sprawdzić właściwości tego pliku?
commencer à apprendre
properties
How can I check properties of this file?
wymiary
commencer à apprendre
dimensions
pióropusz, kałuża
commencer à apprendre
plume
uchwycić
Terry'emu udało się uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
commencer à apprendre
capture
Terry was able to capture the beautiful sunset on camera.
procedura / sposób postępowania
commencer à apprendre
procedure
podanie
commencer à apprendre
application
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
commencer à apprendre
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
fachowo
commencer à apprendre
proficiently
przepuszczalny
commencer à apprendre
permeable
reaktywny
commencer à apprendre
reactive
węgiel aktywny
commencer à apprendre
active carbon
przeciwdziałać
Ameryka Południowa szuka sposobów na przeciwdziałanie śmiercionośnemu wirusowi Zika.
commencer à apprendre
counteract
South America is looking for ways to counteract the deadly Zika virus.
Krzywe
commencer à apprendre
curves
szczyt góry
commencer à apprendre
peak
uważane
commencer à apprendre
considered
cały / całkowity / pełny
commencer à apprendre
complete
optymalizować
commencer à apprendre
optimize
fachowo
commencer à apprendre
proficiently

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.