angielski Kasia

 0    301 fiche    elakocanda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rasa psa
commencer à apprendre
breed of dog
korygować
commencer à apprendre
rectify
oszukać klamac zdradzac
commencer à apprendre
cheat
nakrycie oslonka
commencer à apprendre
cover
nieuczciwie
commencer à apprendre
dishonestly
sprawiedliwy
commencer à apprendre
fair
w celu zdobycia
commencer à apprendre
in order to gain
korzyść
commencer à apprendre
advantage
pokrywa
commencer à apprendre
lid
sylwester, wieczór sylwestrowy
commencer à apprendre
New Year's Eve, New Year's Eve
odrzucać opierać się
commencer à apprendre
resist
pod ubraniem
commencer à apprendre
under garments
w rzędzie, pod rząd, wnioskować
commencer à apprendre
in the row
marka
commencer à apprendre
brand
gałąź
commencer à apprendre
branch
żuć
commencer à apprendre
chew
surowy
commencer à apprendre
strict
ostatni trwać
commencer à apprendre
last
występować
commencer à apprendre
occur
wycieczka
commencer à apprendre
a package tour
podróż zorganizowana
commencer à apprendre
package tour
rejs
commencer à apprendre
take a cruise
szkodzić ziemi
commencer à apprendre
harm the earth
zapraszać
commencer à apprendre
invite
wyluzować odpoczywac
commencer à apprendre
chill
kontynuować
commencer à apprendre
continue
domowej roboty
commencer à apprendre
homemade
ucinać sobie drzemkę
commencer à apprendre
take a nap
Zrób zdjęcie
commencer à apprendre
take picture
emeryturę
commencer à apprendre
retire
częściowo
commencer à apprendre
partially
fantastyczny
commencer à apprendre
fabulous
zakończył się
commencer à apprendre
ended up
bez precedensu
commencer à apprendre
unprecedented
bezsporne
commencer à apprendre
undisputed
Stan trudny
commencer à apprendre
A hardship post
Jednak mimo wszystko =
commencer à apprendre
nevertheless = however
Niemniej jednak
commencer à apprendre
nevertheless
zwerbował
commencer à apprendre
recruited
zmodernizować
commencer à apprendre
modernize
wzmocnić
commencer à apprendre
empower
główną zmianą
commencer à apprendre
major change
przekształcił się czegoś
commencer à apprendre
morphed into sth
korzystne dla obu stron
commencer à apprendre
mutually beneficial
Program nauczania
commencer à apprendre
school curriculum
nie
commencer à apprendre
no longer
juz nie
commencer à apprendre
no longer
jedyna domena
commencer à apprendre
the sole domain
odrzucić ucznia
commencer à apprendre
reject a student
kontynuować karierę
commencer à apprendre
pursue the career
jednojęzyczny
commencer à apprendre
monolingual
lekarstwo na raka
commencer à apprendre
the Cure for cancer
portier
commencer à apprendre
gatekeeper
bariera
commencer à apprendre
barrier
uniwersalny
commencer à apprendre
universal
badania
commencer à apprendre
research
Samospełniające proroctwo
commencer à apprendre
A self fulifilling prophecy
zasila wymóg angielski
commencer à apprendre
it feeds The English requirement
Światło świeciło
commencer à apprendre
Light shone upon
narysować linię
commencer à apprendre
draw the line
przyrównuje
commencer à apprendre
equates
arbitralny
commencer à apprendre
arbitrary
uważany za środek zaradczy
commencer à apprendre
considered remedial
zajęcia wyrównawcze
commencer à apprendre
remedial classes
Opłaty
commencer à apprendre
fees
niedostępny zakazujacy
commencer à apprendre
prohibitive
dzielić
commencer à apprendre
divide
wielki podział
commencer à apprendre
the Great divide
Okrągła rzecz
commencer à apprendre
A circular thing
tylne kończyny
commencer à apprendre
hind limbs
kończyny przednie
commencer à apprendre
forelimbs
jeśli nie możesz pomyśleć
commencer à apprendre
if you cant think a thought
różnorodność / zróżnicowanie
commencer à apprendre
diversity
pasterz
commencer à apprendre
shepherd
lampa naftowa
commencer à apprendre
kerosene lamp
Wyświetlacz pokaz
commencer à apprendre
a display
jakosc
commencer à apprendre
quality
zakwalifikować jako, uznać za
commencer à apprendre
qualify as, be considered
specjalny, szczególny
commencer à apprendre
special, special
Mam ochotę zjeść chockolade
commencer à apprendre
I feel like eating chockolade
nowoczesny
commencer à apprendre
modern
Chcę pływać
commencer à apprendre
I want to swim
przyznać zgadzac sie na cos
commencer à apprendre
admit
oczekiwać
commencer à apprendre
to expect (to do)
odnosić się
commencer à apprendre
refer
Ogłoszenia reklamy
commencer à apprendre
ads
siedzieć w domu
commencer à apprendre
stay at home
odpowiednie słowa
commencer à apprendre
suitable words
pozwolić sobie
commencer à apprendre
afford
Tłuste mięso
commencer à apprendre
Greasy meat
trudno było uczynić coś
commencer à apprendre
found it difficult to do something
talerz
commencer à apprendre
platter
puree ziemniaczane
commencer à apprendre
mashed potato
dozorca
commencer à apprendre
caretaker
biegam na posyłki
commencer à apprendre
i run errands
wpadać do kogoś bez zaproszenia
commencer à apprendre
drop by
zadanie
commencer à apprendre
assignment
podkochuje się w kimś
commencer à apprendre
a crush on someone
grosz
commencer à apprendre
a penny
zmierzwione włosy
commencer à apprendre
ruffled hair
w drodze
commencer à apprendre
under way
piernik
commencer à apprendre
gingerbread
zachichotał
commencer à apprendre
chuckled
uderzenie
commencer à apprendre
thump
warczeć
commencer à apprendre
snarl
spojrzał na
commencer à apprendre
gazed at
przytulny
commencer à apprendre
cozy
przeglądając książki
commencer à apprendre
leafing through a book
wabik
commencer à apprendre
lure
błyskotka i cacko
commencer à apprendre
tinsel & bauble
przeciwnie
commencer à apprendre
on the contrary
syk
commencer à apprendre
hiss
poruszony
commencer à apprendre
agitated
poduszka, koc
commencer à apprendre
cushion, blanket
pieścić go
commencer à apprendre
pet him
zaskakujący
commencer à apprendre
surprising
puszysty / pulchny
commencer à apprendre
plump
odskoczył
commencer à apprendre
recoiled
nie szczędząc kosztów
commencer à apprendre
sparing no expense
holownik
commencer à apprendre
tug
łyk
commencer à apprendre
sip
Skorygowana
commencer à apprendre
adjusted
żądać odszkodowania za coś
commencer à apprendre
demand compensation for something
się chwiać
commencer à apprendre
totter over
żar
commencer à apprendre
embers
stary zrzęda
commencer à apprendre
the old grouch
znajomy
commencer à apprendre
familiar
buczenie
commencer à apprendre
hum
rodzaj schematu
commencer à apprendre
sort of scheme
oszustwo
commencer à apprendre
fraud
brak snu
commencer à apprendre
lack of sleep
rozpromienił się z radości
commencer à apprendre
beamed with joy
pobrać
commencer à apprendre
fetch
zmrużyć oka
commencer à apprendre
sleep a wink
wynagradzać
commencer à apprendre
make up for
nalegać na
commencer à apprendre
insist on
ledwo
commencer à apprendre
barely
zatoczył się do tyłu
commencer à apprendre
staggered backward
oszołomienie
commencer à apprendre
bewilderment
przypuszczać
commencer à apprendre
presume
wzrok
commencer à apprendre
gaze
prawda objawiona
commencer à apprendre
truth revealed
przestronne podwórko
commencer à apprendre
an airy backyard
ingerować
commencer à apprendre
interfere
wymagać
commencer à apprendre
to demand
por
commencer à apprendre
a leek
bulion, rosół
commencer à apprendre
broth, chicken soup
burak
commencer à apprendre
beetroot
inny
commencer à apprendre
other
inni ludzie
commencer à apprendre
other people
nastepna osoba
commencer à apprendre
another person
to zalezy
commencer à apprendre
it depends
pomiedzy 6 a 20
commencer à apprendre
between 6 and 20
przez
commencer à apprendre
over
spierać się
commencer à apprendre
argue
Czułem się ogólnie
commencer à apprendre
felt overall
znaleziono
commencer à apprendre
found
odrzucono obnizac
commencer à apprendre
decline
ogólny
commencer à apprendre
overall
poprzedni
commencer à apprendre
previous
obniżać odmówić
commencer à apprendre
to decline
zwłaszcza w szczególności
commencer à apprendre
in particular
spadać / upaść
commencer à apprendre
to drop
właściwie
commencer à apprendre
inherently
znaczący
commencer à apprendre
significant
szkodliwy
commencer à apprendre
detrimental
zawiść zazdrość
commencer à apprendre
envy
ujmujący
commencer à apprendre
engaging
zjawisko
commencer à apprendre
phenomenon
rówieśnicy
commencer à apprendre
peers
wciągająca
commencer à apprendre
addictive
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
commencer à apprendre
to maintain
odpychanie odrzucenie
commencer à apprendre
repelling
wybitny
commencer à apprendre
prominent
zachęcanie
commencer à apprendre
to encourage
mocno
commencer à apprendre
starkly
, aby wyrównać
commencer à apprendre
to align
rozróżniać / odróżniać
commencer à apprendre
to distinguish
ścieżka
commencer à apprendre
path
nuda
commencer à apprendre
boredom
przeglądasz
commencer à apprendre
you to on facebook
od tamtej pory
commencer à apprendre
since that time
aktualizować
commencer à apprendre
actualize
zależeć od
commencer à apprendre
depend on
Rzuć ją
commencer à apprendre
dump her
fantazyjny lepsze niż zwykle
commencer à apprendre
fancy
lekarstwo
commencer à apprendre
cure
odczulanie
commencer à apprendre
desensitization
praca magisterska
commencer à apprendre
thesis
wycofać wybrać pieniadze
commencer à apprendre
withdraw
punktualnie
commencer à apprendre
on time
robić fryzure
commencer à apprendre
do haircut
wymagający
commencer à apprendre
demanding
nuda
commencer à apprendre
boredom
perfidny złośliwy
commencer à apprendre
mean
przeciwko
commencer à apprendre
against
kazac komus cos zrobic
commencer à apprendre
make somebody do something
zmusic kogos
commencer à apprendre
to force
głośno
commencer à apprendre
loudly
moje nogi mi bardzo dokuczaja
commencer à apprendre
my legs are killing me
latarka
commencer à apprendre
torch
żarówka
commencer à apprendre
bulb
uzależniony
commencer à apprendre
addicted
nuda mnie zabije
commencer à apprendre
the boredom kill me
odróżnić dobro i zło
commencer à apprendre
distinguish good and bad
wyrównała tekst w lewo
commencer à apprendre
she aligned the text to the left
odrzucac np telefon, kandydata
commencer à apprendre
repel
odmówił odpowiedzi
commencer à apprendre
declined to answer
dreszcze
commencer à apprendre
chills
ospa
commencer à apprendre
smallpox
angina
commencer à apprendre
quinsy
położyć z powrotem
commencer à apprendre
put back
okulista
commencer à apprendre
ophthalmologist
psychiatra
commencer à apprendre
a psychiatrist
nosi zegarek
commencer à apprendre
he wears a watch
obowiazkowy, przymusowy
commencer à apprendre
obligatory, compulsory
niedopasowany
commencer à apprendre
not adjusted
zrezygnować z
commencer à apprendre
resign from
ratownik
commencer à apprendre
a lifeguard
hydraulik
commencer à apprendre
a plumber
rozlać
commencer à apprendre
split
zepsuć
commencer à apprendre
spoil
rozlewać
commencer à apprendre
spill - spilt - spilt
zepsuć rozpieszczac
commencer à apprendre
spoil
odczulanie na alergeny
commencer à apprendre
desensitization to allergens
od tamtej pory
commencer à apprendre
since that time
ociągać, odkładać coś na później
commencer à apprendre
procrastinate, put off doing something
dokonaj wielu rzeczy w swoim życiu
commencer à apprendre
accomplish many things in your life
chrześcijaństwo
commencer à apprendre
christianity
dla duszy uwięzionej w czyśćcu
commencer à apprendre
for soul trapped in purgatory
co znaczy czasownik mściwy
commencer à apprendre
what does the verb vengeful mean
zubożyć doprowadzic do ubustwa
commencer à apprendre
impoverish
strachy na wróble
commencer à apprendre
scarecrows
w dzisiejszych czasach dzieci
commencer à apprendre
nowadays kids
Zakładam kostium
commencer à apprendre
I am donning a costume
bardzo dochodowy
commencer à apprendre
a very lucrative
na przykład
commencer à apprendre
for instance
upamiętnione, zapamiętane
commencer à apprendre
commemorated, remembered
pogańskie początki
commencer à apprendre
pagan origins
często związane z festiwalem celtyckim
commencer à apprendre
commonly linked to the Celtic festival
sezon żniwny
commencer à apprendre
the harvest season
zmarłe dusze
commencer à apprendre
the departed souls
nasze królestwo
commencer à apprendre
our realm
zmarły / zmarła
commencer à apprendre
deceased
różny
commencer à apprendre
various
rzeźbione rzepy
commencer à apprendre
carved turnips
próbować odstraszać zło
commencer à apprendre
attempt to deter evil
oferty
commencer à apprendre
offerings
świętowanie szycia
commencer à apprendre
celebration of sewing
święcić
commencer à apprendre
hallow
Związki
commencer à apprendre
compounds
ze śniadaniem
commencer à apprendre
including breakfast
upał
commencer à apprendre
heat
Zagrożenia
commencer à apprendre
threats
chrzan
commencer à apprendre
horseradish
wykrywalne
commencer à apprendre
detectable
zabić
commencer à apprendre
to kill off
uczucie smaku
commencer à apprendre
sensation
wydaje
commencer à apprendre
it seems to
oparzenia
commencer à apprendre
get burnt
byc zagrozonym zwolnieniem
commencer à apprendre
be at stake
przytłoczony
commencer à apprendre
overwhelmed
podkreślać nacisk
commencer à apprendre
emphasize
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
commencer à apprendre
perks
nawraca w uzależnieniu
commencer à apprendre
relapses in addiction
pod wpływem stresu
commencer à apprendre
under stress
skłonny odwlekają
commencer à apprendre
inclined to procrastinate
zapominalski
commencer à apprendre
forgetful
odprawa bagażowa
commencer à apprendre
check-in desk
datę waznosci
commencer à apprendre
expire date
twój paszport wygasł
commencer à apprendre
your passport has expired
przy oknie
commencer à apprendre
by the window
siedzenie przy oknie
commencer à apprendre
a window seat
przy przejściu (w samolocie)
commencer à apprendre
an aisle seat (on an airplane)
międzylądowania
commencer à apprendre
stopovers
Urządzenia elektroniczne
commencer à apprendre
Electronic devices
Wyjmij
commencer à apprendre
Take out
taśma produkcyjna
commencer à apprendre
conveyor belt
szalik
commencer à apprendre
scarf
krok na bok
commencer à apprendre
step to the side
nie możesz nosić żadnych płynów
commencer à apprendre
you can't carry any liquides
kontynuować
commencer à apprendre
proceed
bez nadzoru
commencer à apprendre
unattended
palenie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach
commencer à apprendre
smoking is permitted in designated areas
w ciągu nocy
commencer à apprendre
overnight
Wyjmij
commencer à apprendre
Take out
umieścić w
commencer à apprendre
put in
umieścić na
commencer à apprendre
put on
Zdejmować
commencer à apprendre
Take off
wchodzic na poklad
commencer à apprendre
to embark
stewardesa
commencer à apprendre
a flight attendant
przyciągnąć czyjąś uwagę
commencer à apprendre
to attract someone's attention
pozostać w pozycji siedzącej
commencer à apprendre
to remain seated
nadbagaż
commencer à apprendre
excess luggage
czy masz jakieś międzylądowania?
commencer à apprendre
do you have any stopovers
vir
commencer à apprendre
vir
istotny bardzo wazny
commencer à apprendre
vital
Reakcja fizjologiczna
commencer à apprendre
A physiological response
zbic z tropu zdumiony
commencer à apprendre
baffle
dziwny, niespotykany
commencer à apprendre
weird
w oczekiwaniu
commencer à apprendre
in anticipation

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.