Angielski GPM part 1

 0    279 fiche    hannajarych
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
za granicą
commencer à apprendre
abroad
mieć połączenie z
commencer à apprendre
have links with
zaopatrzenie
commencer à apprendre
supply
nagły przypadek medyczny
commencer à apprendre
medical emergency
zagraniczny
commencer à apprendre
foreign
wniosek
commencer à apprendre
application
umiejscowienie
commencer à apprendre
placement
wycofać/odwołać
commencer à apprendre
withdraw
konkurencyjny
commencer à apprendre
competitive
wspinać się po drabinie kariery
commencer à apprendre
climb up the career ladder
absolwent
commencer à apprendre
a graduate
kończyć studia
commencer à apprendre
graduate
przenosić się
commencer à apprendre
relocate
powszechne
commencer à apprendre
customary
list motywacyjny
commencer à apprendre
cover letter
pracodawca
commencer à apprendre
an employer
pracownik
commencer à apprendre
a employee
podejście
commencer à apprendre
approach
być na krótkiej liście
commencer à apprendre
be shortlisted
przyciągać uwagę
commencer à apprendre
draw attention to
istotny
commencer à apprendre
relevant
zderzenie kultur
commencer à apprendre
culture clash
zachowywać się
commencer à apprendre
behave
poirytowany
commencer à apprendre
annoyed
lękliwy
commencer à apprendre
apprehensive
rywalizujący, stawiający czoła
commencer à apprendre
contended
sprzeciwiać się
commencer à apprendre
cross
zdeprymowany
commencer à apprendre
dejected
zachwycony
commencer à apprendre
delighted
zniechęcony
commencer à apprendre
despondent
radosny
commencer à apprendre
exhilarated
ponury, posępny
commencer à apprendre
gloomy
zrzędliwy
commencer à apprendre
grumpy
rozwścieczony
commencer à apprendre
infuriated
wzburzony
commencer à apprendre
irate
nieszczęśliwy
commencer à apprendre
miserable
sparaliżowany ze strachu
commencer à apprendre
petrified
odczuwający ulgę
commencer à apprendre
relieved
zaskoczony, przestraszony
commencer à apprendre
startled
kultura organizacyjna
commencer à apprendre
corporate culture
wymagać
commencer à apprendre
to require
z czyjeś strony
commencer à apprendre
on somebody's part
odwaga
commencer à apprendre
courage
broszka
commencer à apprendre
brooch
przykuć czyjąś uwagę
commencer à apprendre
draw somebody's attention
przespacerować się
commencer à apprendre
walk over
gospodarz/prowadzący
commencer à apprendre
host
dowiedzieć się
commencer à apprendre
to find out
lodołamacz
commencer à apprendre
icebreaker
pewny, przekonany
commencer à apprendre
certain
miec coś wspólnego z
commencer à apprendre
to have something in common
rozwód
commencer à apprendre
divorce
rozwódka
commencer à apprendre
divorcee
rozwodnik
commencer à apprendre
divorce
wreszcie
commencer à apprendre
lastly
kontynuować/podtrzymywać
commencer à apprendre
keep something going
przerywać
commencer à apprendre
cut off
dowiadywać się
commencer à apprendre
find out
ograniczać coś
commencer à apprendre
keep something down
mieć z czymś do czynienia
commencer à apprendre
deal with something
przeczytać komuś odebraną informację
commencer à apprendre
read back
proponować coś
commencer à apprendre
put forward
przemyśleć coś
commencer à apprendre
think over
połączyć się
commencer à apprendre
get through/on
rozwijać się
commencer à apprendre
build up
zepsuć się
commencer à apprendre
to break down
wyprzedać się
commencer à apprendre
sold out
zamknąć
commencer à apprendre
shut down
kontynuować
commencer à apprendre
to go on
oddzwonić
commencer à apprendre
ring back/up
startować (o samolocie)
commencer à apprendre
take off
mieć od kogoś wiadomości
commencer à apprendre
hear from somebody
wchodzić na rynek
commencer à apprendre
enter the market
przebijać się na rynku
commencer à apprendre
penetrate a market
porzucać
commencer à apprendre
abandon
wyeliminować konkurencję
commencer à apprendre
corner the market
wypierać inną firmę
commencer à apprendre
drive another company out of
dynamika rynku
commencer à apprendre
market growth
segment rynku
commencer à apprendre
market segment
segmentacja rynku
commencer à apprendre
market segmentation
udział w rynku
commencer à apprendre
market share
lider na rynku
commencer à apprendre
market leader
konkurent
commencer à apprendre
competitor
konkurować
commencer à apprendre
to compete
trudny
commencer à apprendre
stiff
zażarty
commencer à apprendre
fierce
wymagający / trudny
commencer à apprendre
tough
niewidoczny
commencer à apprendre
low-key
zdradzić
commencer à apprendre
betray
zdrada
commencer à apprendre
betrayal
przeglądarka
commencer à apprendre
browser
zastraszać
commencer à apprendre
bully
despota
commencer à apprendre
bully
wywołać zdziwienie
commencer à apprendre
cause an uproar
radosny
commencer à apprendre
cheery
umiejętność obsługi komputera
commencer à apprendre
computer literacy
odpowiednik
commencer à apprendre
counterpart
praca bez perspektyw
commencer à apprendre
a dead-end job
podkreślać
commencer à apprendre
emphasize
zlecać komuś pracę
commencer à apprendre
farm out
przeciek
commencer à apprendre
leak
zamorski
commencer à apprendre
overseas
dodatek do wynagrodzenia
commencer à apprendre
perk
spoliczkowanie
commencer à apprendre
slap in the face
wskoczyć w coś
commencer à apprendre
slip into
przedsiębiorstwo wyzyskujące siłę roboczą
commencer à apprendre
sweatshop
nie mieć ze sobą nic wspólnego
commencer à apprendre
worlds apart
głupi/ idiotyczny
commencer à apprendre
brainless
protekcjonalny
commencer à apprendre
condescending
protekcjonalny
commencer à apprendre
condescending
uziemienie
commencer à apprendre
earth
otwór
commencer à apprendre
slot
wkładać
commencer à apprendre
insert
włączyć
commencer à apprendre
to turn on
zachować / gromadzić
commencer à apprendre
retain
wydać
commencer à apprendre
release
wkręcać coś
commencer à apprendre
screw in
wyłuskać
commencer à apprendre
lift out
poczekaj
commencer à apprendre
hold on
zapisać coś
commencer à apprendre
take down
przełączyć kogoś
commencer à apprendre
put somebody through
rozłączyć się
commencer à apprendre
hung up
połączyć się
commencer à apprendre
get through
mówić głośniej
commencer à apprendre
to speak up
akceptacja
commencer à apprendre
approval
na szczęście
commencer à apprendre
fortunately
niestety
commencer à apprendre
unfortunately
przysłać
commencer à apprendre
send something in
przepis
commencer à apprendre
a regulation
kilka
commencer à apprendre
a few
kapitał akcyjny
commencer à apprendre
stock
pojazd
commencer à apprendre
vehicle
handel
commencer à apprendre
trade
być zobligowanym
commencer à apprendre
be obliged
odpowiedni
commencer à apprendre
adequate
załączyć
commencer à apprendre
enclose
klimatyzacja
commencer à apprendre
air-conditioning
dostawca
commencer à apprendre
supplier
wyłączny/jedyny
commencer à apprendre
sole
być zmuszanym do czegoś
commencer à apprendre
be forced to do something
wzrost / przyrost
commencer à apprendre
increase
podnosić/ podwyższać
commencer à apprendre
push up
wyłączyc
commencer à apprendre
switch off
rozwiazanie
commencer à apprendre
solution
tablica ogloszen
commencer à apprendre
bulletin board
wynajmujący
commencer à apprendre
landlord
użyteczność / pożytek
commencer à apprendre
utility
debet
commencer à apprendre
overdraft
dużo /znacznie
commencer à apprendre
greatly
badanie kontrolne
commencer à apprendre
check-up
system ubezpieczeń
commencer à apprendre
insurance scheme
publiczna sluzba zdroia
commencer à apprendre
National Health Service/ health management organization
polisa ubezpieczeniowa
commencer à apprendre
insurance policy
pozwalać
commencer à apprendre
allow
leczyć
commencer à apprendre
to treat
przystępny/ jasny
commencer à apprendre
straightforward
doładowanie telefonu
commencer à apprendre
top-up
wyrównanie
commencer à apprendre
top-up
dostawca
commencer à apprendre
provider
zapłacony z góry
commencer à apprendre
prepaid
bezprzewodowy
commencer à apprendre
wireless
winiarnia
commencer à apprendre
winery
praca dla cudzoziemców / młodzieży
commencer à apprendre
au pair
stołówka
commencer à apprendre
a canteen
miły, przyjemny
commencer à apprendre
pleasant
hojny
commencer à apprendre
generous
skąpy
commencer à apprendre
mean
nieszcześliwy, marny
commencer à apprendre
miserable
nerwowy / napięty
commencer à apprendre
tense
szczery
commencer à apprendre
honest
niezawodny
commencer à apprendre
reliable
elastyczny
commencer à apprendre
flexible
zdrowy rozsądek
commencer à apprendre
common sense
rozsądny
commencer à apprendre
sensible
akceptowalne
commencer à apprendre
acceptable
udzielac się towarzysko
commencer à apprendre
socialize
przełożony
commencer à apprendre
a superior
efektywność
commencer à apprendre
efficiency
nieefektywność
commencer à apprendre
inefficiency
celowy, wskazany, stosowny, pożyteczny
commencer à apprendre
advisable
stanowczy
commencer à apprendre
firm
nieszczery
commencer à apprendre
insincere
apodyktyczny
commencer à apprendre
athoritative
słaby
commencer à apprendre
weak
szczery
commencer à apprendre
frank
przeszkadzać
commencer à apprendre
disturb
powinien
commencer à apprendre
ought (to)
doceniać
commencer à apprendre
to appreciate
klatka
commencer à apprendre
a cage
wieszać
commencer à apprendre
hang
drabina
commencer à apprendre
a ladder
być oblanym
commencer à apprendre
to be showered with
być obsypanym czymś
commencer à apprendre
to be showered with something
poddać się
commencer à apprendre
to give up
zdobyć coś
commencer à apprendre
to reach something
odłączyć
commencer à apprendre
disconnect
zastępować
commencer à apprendre
replace
osłabiać kogoś
commencer à apprendre
pull somebody down
bicie
commencer à apprendre
beating
przyłączyć sie do
commencer à apprendre
join in
mimo że
commencer à apprendre
although
pozwalać
commencer à apprendre
allow
niepisane zasady
commencer à apprendre
unwritten rules
wpływowy
commencer à apprendre
influential
czynnik
commencer à apprendre
factor
środowisko pracy
commencer à apprendre
work environment
chociaż
commencer à apprendre
though
zawierać, obejmowac, zalaczac
commencer à apprendre
embrace
wartość
commencer à apprendre
value
rozwój
commencer à apprendre
a development
umacniać
commencer à apprendre
reinforce
nastawienie
commencer à apprendre
attitude
stanowić
commencer à apprendre
state
uzyskać coś
commencer à apprendre
achieve
powszechny
commencer à apprendre
common
mniejszość
commencer à apprendre
a minority
większość
commencer à apprendre
a majority
awansować
commencer à apprendre
to promote
zyskowność
commencer à apprendre
profitability
podnosić
commencer à apprendre
pick up
pomimo czegoś
commencer à apprendre
despite something
wywołanie
commencer à apprendre
induction
personel
commencer à apprendre
staff
subtelny
commencer à apprendre
subtle
poszlaka
commencer à apprendre
clue
zadanie
commencer à apprendre
assignment
cel
commencer à apprendre
objective
oceniać
commencer à apprendre
evaluate
wprowadzać w życie
commencer à apprendre
to enforce
legalny
commencer à apprendre
legal
nielegalny
commencer à apprendre
illegal
niezdolny
commencer à apprendre
unable
czytelny
commencer à apprendre
legible
nieczytelny
commencer à apprendre
illegible
w bałaganie w nieładzie
commencer à apprendre
in a mess / untidy
odpowiedzialny
commencer à apprendre
responsible
nieodpowiedzialny
commencer à apprendre
irresponsible
uczciwy/ szczery
commencer à apprendre
honest
nieuczciwy, nieszczery
commencer à apprendre
dishonest
zamykać kluczem
commencer à apprendre
lock
otworzyć kluczem
commencer à apprendre
unlock
wykonywać coś ponownie
commencer à apprendre
redo
przesadzać z czymś
commencer à apprendre
overdo
zdawać ponownie
commencer à apprendre
retake
zaspać
commencer à apprendre
oversleep
policzyc zbyt wysoką cenę
commencer à apprendre
overcharge
źle przeczytać
commencer à apprendre
misread
wybierac
commencer à apprendre
elect
zarządzać
commencer à apprendre
manage
ulepszać
commencer à apprendre
improve
literować coś
commencer à apprendre
spell
slaby
commencer à apprendre
weak
sława
commencer à apprendre
fame
mgła
commencer à apprendre
a fog
brud
commencer à apprendre
dirt
przyciągać
commencer à apprendre
to attract
obeznany
commencer à apprendre
knowledgeable
pasujący/ odpowiedni
commencer à apprendre
suitable
zmywalny
commencer à apprendre
washable
zarozumiały
commencer à apprendre
comprehensible
niezawodny
commencer à apprendre
reliable
niejadalny
commencer à apprendre
inedible
troskliwy
commencer à apprendre
thoughtful
nieostrożny
commencer à apprendre
careless
bezmyslny
commencer à apprendre
thoughtless
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
rejestrować czas przyjścia do pracy
commencer à apprendre
clock in
rejestrować czas wyjscia z pracy
commencer à apprendre
clock out
8 godzinny dzień pracy
commencer à apprendre
nine-to-five job
elastyczny czas pracy
commencer à apprendre
flexitime
w ciagu
commencer à apprendre
within
fabryka, zakład
commencer à apprendre
plant
zmiana
commencer à apprendre
shift
dzienna zmiana
commencer à apprendre
day shift
nocna zmiana
commencer à apprendre
a night shift
dojezdzac do pracy
commencer à apprendre
commute to work
dojeżdżający
commencer à apprendre
a commuter
praca zdalna
commencer à apprendre
working from home (home office)
wprowadzać
commencer à apprendre
introduce

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.