ANGIELSKI ĆWICZENIA 1 "FINANCIAL TERMS"

 0    60 fiche    marzenalangowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
account payable
commencer à apprendre
konto płatne
accountancy firm
commencer à apprendre
księgowość firmy
accountancy profession
commencer à apprendre
rachunkowość zawód
accounting
commencer à apprendre
rachunkowośc
accounting policies
commencer à apprendre
zasady rachunkowości
accounting standards
commencer à apprendre
standardy rachunkowości
acquirer
commencer à apprendre
spółka przejmująca
acquisition
commencer à apprendre
przejęcie / akwizycja
administrative expenses
commencer à apprendre
wydatki administracyjne
annual report
commencer à apprendre
raport roczny
assets
commencer à apprendre
aktywa
audit
commencer à apprendre
rewizja ksiąg/ audyt
bad debt
commencer à apprendre
zły dług (w sensie że kros jest neizdolny do zapłaty)
balance sheet
commencer à apprendre
bilans
bond
commencer à apprendre
obligacja
capital
commencer à apprendre
kapitał
capital expenditure
commencer à apprendre
wydatki inwestycyjne
non-current assets
commencer à apprendre
Aktywa trwałe (fixed)
capitalisation
commencer à apprendre
kapitalizacja
chief executive
commencer à apprendre
szef
consolidated financial statement
commencer à apprendre
skonsolidowane sprawozdania finansowe
corporation tax
commencer à apprendre
podatek dochodowy od osób prawnych
cost od goods sold
commencer à apprendre
koszt sprzedanych towarów
cost of sales
commencer à apprendre
Koszt sprzedaży
enterprise
commencer à apprendre
przedsiębiorstwo
financial information
commencer à apprendre
Informacje finansowe
financial risk
commencer à apprendre
Ryzyko finansowe
financial statement
commencer à apprendre
sprawozdanie finansowe
fixed cost
commencer à apprendre
koszt stały
gross margin
commencer à apprendre
marża brutto
income statement
commencer à apprendre
zaświadczenie o dochodach/ sprawozdanie z całkowitych dochodów (?)
limited liability company
commencer à apprendre
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
liquidity
commencer à apprendre
płynność
management
commencer à apprendre
kierownictwo
management accounting
commencer à apprendre
rachunkowośc zarządcza huehue
offer for sale
commencer à apprendre
Oferta sprzedaży (akcji spólki)
parent company
commencer à apprendre
spółka-matka
partnership
commencer à apprendre
współpraca
prepayment
commencer à apprendre
przedpłata
private limited company (Ltd)
commencer à apprendre
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
profit
commencer à apprendre
zysk
profit and loss account
commencer à apprendre
rachunek zysków i strat
public limited company (PLC)
commencer à apprendre
publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
purchase method
commencer à apprendre
metoda zakupu
purchases
commencer à apprendre
zakupy
shareholder
commencer à apprendre
udziałowiec, akcjonariusz
stock exchange
commencer à apprendre
giełda
stock market
commencer à apprendre
rynek papierów wartościowych
subsidiary company
commencer à apprendre
Spółka zależna
tangible fixed assets
commencer à apprendre
rzeczowe aktywa trwałe
turnover
commencer à apprendre
obrót
value of the business
commencer à apprendre
wartość firmy
double entry
commencer à apprendre
podwójny zapis
revenue
commencer à apprendre
przychód
cash flow
commencer à apprendre
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
payroll
commencer à apprendre
lista płac
accounts payable
commencer à apprendre
zobowiązania, płatności
accounts receivable
commencer à apprendre
należności
tax advisor
commencer à apprendre
doradca podatkowy
income tax
commencer à apprendre
podatek dochodowy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.