Angielski 24.07 i 30.07

 0    49 fiche    fiszkifrancuski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
A coach potato
commencer à apprendre
Ziemniek kanapowy
A bookstore
commencer à apprendre
księgarnia
A library
commencer à apprendre
biblioteka
A distractor
commencer à apprendre
Rozpraszacz
To disturb
commencer à apprendre
Zaburzać, przeszkadzać, mącić
In advance
commencer à apprendre
Z wyprzedzeniem
return ticket
commencer à apprendre
Bilet w dwie strony, powrotny
A one-way ticket
commencer à apprendre
Bilet w jedną stronę
New Year's eve party
commencer à apprendre
Sylwester
To realize
commencer à apprendre
Zdać sobie sprawe, zrowumieć, spostrzec, uzmysłowić
To plead
commencer à apprendre
błagać
To beg
commencer à apprendre
Błagać 2
A way of life
commencer à apprendre
Styl życia
Habits
commencer à apprendre
Zwyczaje
Opinions
commencer à apprendre
Opinie
Different level of life
commencer à apprendre
Różny poziom życia
An attitude
commencer à apprendre
Nastawienie
A repeated schema
commencer à apprendre
Powtarzający się schemat
A vicious cycle
commencer à apprendre
Błędne koło
A rut
commencer à apprendre
Rutyna, utarte sposoby postepowania
Different development of the country
commencer à apprendre
Różne rozwinięcie państw
Gross Domestic Product GDP
commencer à apprendre
PKB
A settlement of the area
commencer à apprendre
polozenie geograficzne 1
A geographical position
commencer à apprendre
polozenie geograficzne 2
An experience
commencer à apprendre
doświadczenie
we have a lot of things in common
commencer à apprendre
mamy mnóstwo wspolnego
international
commencer à apprendre
Międzynarodowy
human beings
commencer à apprendre
Ludzkość, ludzie, istoty ludzkie
devoted to the country
commencer à apprendre
Oddany kraju
national identity
commencer à apprendre
tozsamosc narodowa
Own
commencer à apprendre
własny
to a certain extent
commencer à apprendre
Do pewnego stopnia, w pewnym zakresie
To such an extent that
commencer à apprendre
Do tego stopnia, że
A misunderstanding
commencer à apprendre
niezrozumienie
It is vital to
commencer à apprendre
Jest bardzo ważnym, aby
An awareness
commencer à apprendre
świadomość
To save money
commencer à apprendre
Oszczędzac pieniądze
In the center
commencer à apprendre
W centrum
Expensive
commencer à apprendre
drogi
A roof
commencer à apprendre
Sufit, dach
To discover
commencer à apprendre
odkrywać
To spot
commencer à apprendre
Napotkać
A guide
commencer à apprendre
Przewodnik
advantages
commencer à apprendre
Zalety
disadvantages
commencer à apprendre
Wady
Vain
commencer à apprendre
Próżny
A vanity
commencer à apprendre
Próżność
A factor
commencer à apprendre
Czynnik
An appearance
commencer à apprendre
Wygląd

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.