angielski 21-22

 0    227 fiche    karolinka0150
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przedmiot akademicki
commencer à apprendre
academic subject
roczna
commencer à apprendre
annual
przeciętna
commencer à apprendre
average
dług
commencer à apprendre
debt
stopień
commencer à apprendre
degree
szkolnictwo / wykształcenie wyższe
commencer à apprendre
higher education
koszty utrzymania
commencer à apprendre
living costs
doktorant / magister
commencer à apprendre
postgraduate student
nagroda
commencer à apprendre
a prize
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
stypendium
commencer à apprendre
a scholarship
bezzwrotny grant / wsparcie finansowe
commencer à apprendre
student grant
kredyt na studia
commencer à apprendre
student loan
opłata za studia
commencer à apprendre
tuition
bez tytułu licencjackiego
commencer à apprendre
undergraduate student
stopa bezrobocia
commencer à apprendre
unemployment rate
kurs szkolenia zawodowego
commencer à apprendre
vocational training course
kurs
commencer à apprendre
a course
wnikliwy i analityczny umysł
commencer à apprendre
enquiring and analytical mind
wpasować się dobrze
commencer à apprendre
fit in well
ukończyć szkołę
commencer à apprendre
to graduate school
lubić wyzwania
commencer à apprendre
be keen to be challenged
nieograniczony
commencer à apprendre
limitless
różnorodność
commencer à apprendre
diversity
studia na dwóch kierunkach jednocześnie
commencer à apprendre
joint honours
studia na głównym kierunku oraz z innego przedmiotu w mniejszym wymiarze godzin
commencer à apprendre
major / minor degree
magister zarządzania
commencer à apprendre
MBA (Master of Business Administration)
okazja / sposobność
commencer à apprendre
opportunity
zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów na poziomie magisterskim
commencer à apprendre
pre-professional courses
ewentualność / możliwość
commencer à apprendre
possibility
studia na jedynym kierunku
commencer à apprendre
single honours
tętniący życiem
commencer à apprendre
vibrant
zadanie
commencer à apprendre
assignment
powszechna krytyka
commencer à apprendre
common criticism
zajęcia na uniwersytecie
commencer à apprendre
contact hours
odpowiednik
commencer à apprendre
counterpart
być uprawnionym do...
commencer à apprendre
be eligible for...
pomoc finansowa
commencer à apprendre
financial aid
warunki przyjęcia
commencer à apprendre
entry requirements
umożliwić studentom spróbowanie wielu przedmiotów
commencer à apprendre
expose students to a range of subjects
udogodnienia
commencer à apprendre
facilities
finansować (swoje studia)
commencer à apprendre
fund (one's studies)
(kilka dni) z rzędu
commencer à apprendre
(several days) in a row
intensywność kursów
commencer à apprendre
intensiveness of courses
wykłady
commencer à apprendre
lectures
specjalizować się w historii
commencer à apprendre
major in history
"pamiętaj jednak o tym, że..."
commencer à apprendre
mind you
zmotywowany
commencer à apprendre
motivated
spłacać swoje długi
commencer à apprendre
pay one's debts of
"chodzi mi o to, że..."
commencer à apprendre
The point I'm trying to make is that
dobrze coś spożytkować
commencer à apprendre
put sth to good use
świeżo upieczony absolwent
commencer à apprendre
recent graduate
być znanym z
commencer à apprendre
(have) a reputation for
osoba wszechstronnie wykształcona
commencer à apprendre
a rounded individual
motywacja wewnętrzna
commencer à apprendre
self-motivation
życie towarzyskie
commencer à apprendre
social life
wziąć kredyt studencki
commencer à apprendre
take out a student loan
niecodziennych punkt widzenia
commencer à apprendre
unique perspective
ilość pracy
commencer à apprendre
workload
Ty nie żartujesz
commencer à apprendre
You're not kidding
co zechcesz
commencer à apprendre
you name it
złożyć podanie / aplikować
commencer à apprendre
apply to
czerpać korzyści z
commencer à apprendre
benefit from
kontynuować
commencer à apprendre
carry on
typowa ścieżka kariery
commencer à apprendre
conventional career path
opowiadać kawał
commencer à apprendre
crack a joke
robić obchód
commencer à apprendre
do rounds in the hospital
nie ukończyć szkoły
commencer à apprendre
drop out
przedsiębiorca
commencer à apprendre
entrepreneur
rozwijać różne zainteresowania
commencer à apprendre
explore different interests
załatwił mi okienko
commencer à apprendre
he got me a slot
tracić pewność siebie
commencer à apprendre
lose confidence
nigdy nie patrzę wstecz
commencer à apprendre
I never look back
pacjent
commencer à apprendre
a patient
wykazać / udowodnić swoją wartość
commencer à apprendre
prove one's worth
wydawnictwo
commencer à apprendre
publishing company
asystent ds. badań
commencer à apprendre
research assistant
okienko (w czasie antenowym)
commencer à apprendre
(time) slot
absolwenci szkół
commencer à apprendre
school-leavers
zapisać kogoś na kurs
commencer à apprendre
sign sb up for a course
występ rozrywkowy jednego artysty
commencer à apprendre
stand-up comedy
studencka stacja radiowa
commencer à apprendre
Student radio station
skorzystać z nadarzającej się okazji
commencer à apprendre
take advantage of opportunities
trudny
commencer à apprendre
tough
strata czasu
commencer à apprendre
waste of time
Akademia Sztuk Pięknych
commencer à apprendre
The Academy of Fine Arts
w sumie / ogólnie
commencer à apprendre
all in all
odnieść korzyści z wymiany Erasmus
commencer à apprendre
benefit from an Erasmus Exchange
koszty życia
commencer à apprendre
cost of living
skorzystać z doświadczenia
commencer à apprendre
draw on the experience
zarejestrować się na kurs
commencer à apprendre
enrol on a course
doświadczać życia za granicą
commencer à apprendre
experience life abroad
tęsknić za domem
commencer à apprendre
feel homesick
sztandarowy edukacyjny program wymiany
commencer à apprendre
flagship educational exchange programme
zdobyć życiowe doświadczenie i niezależność
commencer à apprendre
gain life experience and independence
skorzystać z
commencer à apprendre
get the best of
grafika
commencer à apprendre
graphics arts
praktyczne podejście do przedmiotu
commencer à apprendre
a hands-on approach to the subject
nawiązać wiele przydatnych kontaktów
commencer à apprendre
make lots of useful contacts
otworzyć wiele drzwi w moim przyszłym życiu zawodowym
commencer à apprendre
open lots of doors in the future career
rozwój osobisty
commencer à apprendre
personal development
pozytywny czynnik
commencer à apprendre
positive factor
zastosować coś w praktyce
commencer à apprendre
put sth into practice
program
commencer à apprendre
scheme
zmagać się z językiem
commencer à apprendre
struggle with the language
popierać
commencer à apprendre
support
nauczyciel opiekujący się danym studentem
commencer à apprendre
tutor
niezapomniane doświadczenie
commencer à apprendre
an unforgettable experience
konto bankowe
commencer à apprendre
Bank account
pozwolić sobie na studia
commencer à apprendre
afford to study
ustalić pewną wysokość kredytu
commencer à apprendre
agree a loan for certain amount
doradca banko
commencer à apprendre
bank adviser / advisor
pobierać opłatę
commencer à apprendre
charge
pokryć wszystkie wydatki
commencer à apprendre
cover all expenses
wymagania dla kandydatów na studia
commencer à apprendre
entry requirements
przewyższyć
commencer à apprendre
exceed
zrobię co w mojej mocy, żeby odpowiedzieć
commencer à apprendre
I'll do my best to answer
dochód
commencer à apprendre
income
wysokość odsetek jest ustalona na 4%
commencer à apprendre
interest is fixed at 4%
całkowity limit
commencer à apprendre
overall limit
płacić odsetki od kredytu
commencer à apprendre
pay interest on the loan
program dostosowany do każdego studenta
commencer à apprendre
programme tailored to each student
spłata
commencer à apprendre
repayment
bliskie związki z biznesem
commencer à apprendre
strong links with business
warunki
commencer à apprendre
terms
czesne
commencer à apprendre
tuition fee
(nie)pewny
commencer à apprendre
(un)sure
gromadzić
commencer à apprendre
accumulate
licencjat z nauk przyrodniczych
commencer à apprendre
Bachelor of Science (BSc)
kosmetyczka
commencer à apprendre
beauty therapist
urodzić się
commencer à apprendre
be born
hodować węże
commencer à apprendre
breed snakes
ochrona środowiska
commencer à apprendre
conservation
jadowity wąż
commencer à apprendre
deadly snake
przeprowadzić badania biologiczne
commencer à apprendre
do a biological survey
dopingować kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
drive sb to do something
kompletnie wymarły
commencer à apprendre
effectively extinct
wejść na rynek pracy
commencer à apprendre
enter the job market
całe obszary usiane są minami lądowymi
commencer à apprendre
entire areas are lanced with land mines
powszechnie lubiane
commencer à apprendre
everyone's favourites
rozpaść się
commencer à apprendre
fall apart
praca w terenie
commencer à apprendre
fieldwork
wyrosnąć z czegoś
commencer à apprendre
to grow out of something
garść
commencer à apprendre
handful
znawca gadów i płazów
commencer à apprendre
herpetologist
niezwykle zyskowny
commencer à apprendre
highly lucrative
zawody wymagające wysokich kwalifikacji
commencer à apprendre
highly skilled jobs
jak obchodzić się z jadowitym wężami
commencer à apprendre
how to handle venomous snakes
kierować własną firmą
commencer à apprendre
in charge of their own business
dzieciak
commencer à apprendre
kid
patrzeć pogardliwie na kursy zawodowe
commencer à apprendre
look down one's nose at vocational courses
grafik komputerowy
commencer à apprendre
multimedia designer
jaszczurka
commencer à apprendre
lizard
menażeria
commencer à apprendre
menageire
osoby z zewnątrz
commencer à apprendre
outsiders
nadzorować / koordynować projekt
commencer à apprendre
oversee a project
jej pasja rozkwitła wcześnie
commencer à apprendre
her passion bloomed early
postrzeganie / opinia
commencer à apprendre
perception
doktor (stopień naukowy)
commencer à apprendre
PhD (Doctor of Philosophy)
głęboki dół
commencer à apprendre
pit
szeroko rozpowszechniony
commencer à apprendre
prevalent
najlepszy przykład
commencer à apprendre
prime example
kosztorysant budowlany
commencer à apprendre
quantity surveyor
uważany za
commencer à apprendre
regarded as
gad
commencer à apprendre
a reptile
być odpornym na większość sposobów leczenia
commencer à apprendre
resist most treatments
absolwenci szkół
commencer à apprendre
school leavers
być samozatrudnionym
commencer à apprendre
be self-employed
krokodyl syjamski
commencer à apprendre
Siamese crocodile
wykwalifikowany pracownik
commencer à apprendre
skilled practitioner
torować sobie drogę w gęstym lesie
commencer à apprendre
slash the way through a thick rainforest
węże prześlizgują się między stopami
commencer à apprendre
snakes slither underfoot
bastion
commencer à apprendre
stronghold
niepopularny
commencer à apprendre
not everyone's cup of tea
studiować medycynę
commencer à apprendre
train as a doctor
stąpać ostrożnie
commencer à apprendre
tread carefully
obszary nietknięte przez cywilizację
commencer à apprendre
unspoilt places
dziewicze lasy deszczowe
commencer à apprendre
untouched rainforests
jadowity wąż
commencer à apprendre
venomous snake
złośliwy szczep malarii
commencer à apprendre
virulent strain of malaria
kursy zawodowe
commencer à apprendre
vocational courses
sieć
commencer à apprendre
web
dzika fauna i flora
commencer à apprendre
wildlife
chodzić na wykłady
commencer à apprendre
attend lectures
być w takiej samej sytuacji
commencer à apprendre
be in the same boat
wspólne życie
commencer à apprendre
communal life
ciągły bałagan
commencer à apprendre
constant mess
zakłócenie spokoju
commencer à apprendre
distraction
kłócić się z kimś
commencer à apprendre
fall out with somebody
kolega ze studiów
commencer à apprendre
fellow student
znaleźć swoje miejsce
commencer à apprendre
find their feet
pierwszoroczniak
commencer à apprendre
fresher
zaznajamiać się
commencer à apprendre
get acquainted with
być w dobrych relacjach z współlokatorami
commencer à apprendre
get along with one's flatmates
wymaga odrobię kompromisu
commencer à apprendre
it requires a bit of give and take
akademik
commencer à apprendre
hall of residence
to zależy od Ciebie
commencer à apprendre
it's up to you
wziąć udział w oferowanych zajęciach
commencer à apprendre
join in with the activities on offer
spleśniałe jedzenie
commencer à apprendre
mouldy food
wręcz przeciwnie
commencer à apprendre
on the contrary
grać muzykę na cały regulator
commencer à apprendre
play music at full blast
praktyczne rzeczy
commencer à apprendre
practical stuff
znosić coś w granicach rozsądku
commencer à apprendre
put up with certain things within reason
zaklimatyzować się
commencer à apprendre
settle in
wyrzucać z
commencer à apprendre
throw out of
posprzątać swój bałagan
commencer à apprendre
tidy up your mess
używać czegoś efektywnie
commencer à apprendre
use something effectively
osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
składać podanie na uniwersytet
commencer à apprendre
apply to the university
oceniać
commencer à apprendre
assess
atrybuty
commencer à apprendre
Attributes
ścieżka kariery
commencer à apprendre
career path
pokazać swoje zdolności i umiejętności
commencer à apprendre
demonstrate your skills and abilities
wytyczne / zalecenia
commencer à apprendre
guidelines
zajmować odpowiedzialne stanowisko
commencer à apprendre
hold a position of responsibility
uważam, że jestem bardzo zmotywowany
commencer à apprendre
I consier myself to be highly motivated
zawierać / obejmować
commencer à apprendre
include
wyczekiwać
commencer à apprendre
look forward to
osoby z różnych środowisk
commencer à apprendre
people from different backgrounds
oświadczenie wymagane przy składaniu dokumentów na uczelnię, przedstawiające profil kandydata na dany kierunek studiów
commencer à apprendre
personal statement
zaoferować w zamian
commencer à apprendre
offer in return
za granicą / za morzem
commencer à apprendre
overseas
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding
inwentaryzacja
commencer à apprendre
stocktaking
podać odpowiedzi
commencer à apprendre
supply answers
podejmować zadania takie jak
commencer à apprendre
undertake tasks such as
unikatowy
commencer à apprendre
unique

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.