Angielski 20_08_19

 0    44 fiche    jlajdecki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przerażający
commencer à apprendre
Terrifying
Nie popieram takiego zachowania
commencer à apprendre
I don't support that kind of behavior
Nadużywać
commencer à apprendre
To abuse
Nękanie, przesladowac
commencer à apprendre
To harass
Kuszący
commencer à apprendre
Tempting
Pokusa
commencer à apprendre
Temptation
Z którym możemy się zmierzyć
commencer à apprendre
Which we can be faced with
Zboczeniec
commencer à apprendre
A pervert
Zboczony, przewrotny
commencer à apprendre
Perverse
Uwrażliwić dzieci na coś
commencer à apprendre
To make children sensitive to
Są zostawieni sami sobie
commencer à apprendre
They are left on their own
Uczyć
commencer à apprendre
Teach
Nauczony
commencer à apprendre
Taught
Molo, pomost
commencer à apprendre
Pier
Mieć mdłości
commencer à apprendre
Nauseous
Schowek na rękawiczki
commencer à apprendre
Glove compartment
Kawa mielona
commencer à apprendre
Ground coffee
Mucha
commencer à apprendre
A fly
Transport publiczny
commencer à apprendre
Public transport
Bliźnięta
commencer à apprendre
Twins
Wózek
commencer à apprendre
Trolley
Byc uziemionym
commencer à apprendre
To be grounded
trampolina
commencer à apprendre
Diving board
trampolina, odskocznia
commencer à apprendre
springboard
Zatoki nosowe
commencer à apprendre
Sinus
Do przyjęcia
commencer à apprendre
Acceptable
Deska surfingowa
commencer à apprendre
Surfboard
Wystąpić, zdarzać się, wydarzać się
commencer à apprendre
To occur
Gdzie doszło do tej sytuacji?
commencer à apprendre
Where did this situation occur?
Zjechać na bok
commencer à apprendre
To pull over
Zostałam zatrzymana przez policję
commencer à apprendre
I was pulled over by the police
stracić, zaprzepaścić
commencer à apprendre
Forfeit
Przepadek
commencer à apprendre
Forfeiture
zawładnąć, przejąć, konfiskować
commencer à apprendre
To seize
Okoliczności
commencer à apprendre
Circumstances
W tych okolicznościach
commencer à apprendre
In these circumstances
Kancelaria prawna
commencer à apprendre
Law firm
własność
commencer à apprendre
Property
Złapali go na gorącym uczynku
commencer à apprendre
They caught him red handed
Prawo
commencer à apprendre
The right
Remontować
commencer à apprendre
To renovate
Nieczyste sumienie
commencer à apprendre
Guilty conscience
Jak on śmie!!!
commencer à apprendre
How dare he!!!
Ustawka
commencer à apprendre
A set up

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.