ang unit 4

 0    70 fiche    gabson5874
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
byc zabieganym
commencer à apprendre
rush around
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
commencer à apprendre
schedule
mądrze
commencer à apprendre
wisely
oskarżenie
commencer à apprendre
accusation
oskarżać
commencer à apprendre
accuse
stosunek do
commencer à apprendre
attitude to
w młodości
commencer à apprendre
in one’s youth
byc dluznym bankowi
commencer à apprendre
owe the bank
niepełnosprawność
commencer à apprendre
disability
kwadrans
commencer à apprendre
quarter
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding
badanie
commencer à apprendre
survey
dokładność
commencer à apprendre
accuracy
stolarz
commencer à apprendre
carpenter
zegarmistrz
commencer à apprendre
clockmaker
wyciągać wnioski
commencer à apprendre
draw conclusions
inżynieria
commencer à apprendre
engineering
w krótkim czasie
commencer à apprendre
in no time
w wolnym czasie
commencer à apprendre
in one's spare time
pod wzgledem
commencer à apprendre
in terms of
szerokość geograficzna
commencer à apprendre
latitude
długość geograficzna
commencer à apprendre
longitude
wahadło
commencer à apprendre
pendulum
uznanie
commencer à apprendre
recognition
obracać się dookoła własnej osi
commencer à apprendre
rotate
twierdzic
commencer à apprendre
rule
działać przeciw
commencer à apprendre
run against
byc dokladnym
commencer à apprendre
stay accurate
czasomierz
commencer à apprendre
timepiece
poswiecic czas na
commencer à apprendre
allow time for
ogłosić
commencer à apprendre
announce
do pewnego stopnia
commencer à apprendre
do a degree
w najdrobniejszych szczegółach
commencer à apprendre
in great detail
egzamin wstępny na uniwersytet
commencer à apprendre
university/college enterance exam
praca dyplomowa/magisterska
commencer à apprendre
a senior thesis
ogarniety
commencer à apprendre
contained
przedsiębiorczy
commencer à apprendre
entrepreneurial
zaznajomieni z
commencer à apprendre
familiar with
nabrać tempa
commencer à apprendre
get some momentum
Natychmiastowa gratyfikacja
commencer à apprendre
instant gratification
długoterminowy plan
commencer à apprendre
long-term plan
doktorant
commencer à apprendre
phd student
odkładać na coś
commencer à apprendre
procrastinate on sth
osoba odkladajaca cos na pozniej
commencer à apprendre
procrastinator
zarwac dwie noce
commencer à apprendre
pull two all-nighters
dotrzeć do kogos
commencer à apprendre
reach out to sb
rozłóż pracę
commencer à apprendre
spread the work out
zaczac
commencer à apprendre
start off
zatrzymać się
commencer à apprendre
stay off
byc w normie
commencer à apprendre
stay civil
przejąć koła
commencer à apprendre
take the wheel
zarządzanie czasem
commencer à apprendre
time management
zadzwonic klaksonem
commencer à apprendre
beep a car horn
w rezultacie / w konsekwencji
commencer à apprendre
consequently
półkula
commencer à apprendre
hemisphere
prawne ograniczenia wiekowe
commencer à apprendre
legal age restrictions
ogólny
commencer à apprendre
overall
cenny
commencer à apprendre
valuable
zaciekła rywalizacja
commencer à apprendre
bitter rivalry
rytm dobowy
commencer à apprendre
circadian rhythm
uprawiać ziemię
commencer à apprendre
cultivate the land
pozbawić kogoś czegoś
commencer à apprendre
deprive sb of sth
niepełnosprawny
commencer à apprendre
disabled
nieład
commencer à apprendre
disorder
zbieracz
commencer à apprendre
gatherer
zadzwonic
commencer à apprendre
go off
uprawy roślin
commencer à apprendre
grow crops
żniwa
commencer à apprendre
harvest
, kontrolować czas
commencer à apprendre
keep track of time
na zwolnieniu lekarskim
commencer à apprendre
on sick leave

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.