ANG UNIT 1 - 1_to do/ing

 0    33 fiche    mfijalkowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
agree (to do something)
I agree to give you my shirt.
commencer à apprendre
zgodzić się (coś zrobić)
Zgadzam się dać ci moją koszulę.
can't afford (to do sth)
We can't afford to buy a new car.
commencer à apprendre
nie stać (żeby coś zrobić)
Nie stać nas żeby kupić nowy samochód.
choose (to do sth)
We choose to study law.
commencer à apprendre
wybrać (żeby coś zrobić)
Wybieramy że będziemy studiować prawo.
decide (to do sth)
I decide to learn english.
commencer à apprendre
zdecydować (żeby coś zrobić)
Decyduję się żeby uczyć się angielskiego.
would like (to do sth)
He would like to buy a new rod.
commencer à apprendre
chcieć (coś zrobić)
On chciałby kupić nową wędkę.
forget (to do sth)
Don't forget to feed a dog!
commencer à apprendre
zapomnieć (zrobić coś)
Nie zapomnij nakarmić psa!
hope (to do sth)
I hope to be famous someday.
commencer à apprendre
mieć nadzieję (na coś)
Mam nadzieję, że pewnego dnia będę sławny.
manage (to do sth)
I believe we can manage to run this car.
commencer à apprendre
zdołać (coś zrobić)
Wierzę, że zdołamy uruchomić ten samochód.
need (to do sth)
He needs to buy new shoes.
commencer à apprendre
mieć potrzebę (żeby coś zrobić)
On potrzebuje kupić nowe buty.
offer (to do sth)
Can I offer you to take this bag from you?
commencer à apprendre
zaoferować (żeby coś zrobić)
Czy mogę ci zaoferować, że wezmę tą torbę od ciebie?
plan (to do sth)
I plan to go to the seaside soon.
commencer à apprendre
planować (żeby coś zrobić)
Planuję żeby jechać wkrótce nad morze.
prefer
I prefer to read a book / I prefer reading.
commencer à apprendre
woleć
Wolę czytać książkę / Wolę czytanie.
pretend (to do sth)
He pretends to work.
commencer à apprendre
udawać (że się coś robi)
On udaje, że pracuje.
refuse (to do sth)
I refuse to give you more money.
commencer à apprendre
odmówić (że coś się zrobi)
Odmawiam dania ci więcej pieniędzy.
try (to do sth)
I try to build a house.
commencer à apprendre
spróbować (coś zrobić)
Próbuję budować dom.
want (to do sth)
I want to go for a walk.
commencer à apprendre
chcieć (coś zrobić)
Chcę iść na spacer.
promise (to do sth)
I promise to bring it back.
commencer à apprendre
obiecać (że się coś zrobi)
Obiecuję, że to przyniosę z powrotem.
avoid (doing sth)
We avoid to do stupid things.
commencer à apprendre
unikać (robienia czegoś)
Unikamy robienia głupich rzeczy.
can't stand (doing sth)
I can't stand riding a bike in the rain.
commencer à apprendre
nie móc znieść (robienia czegoś)
Nie znoszę jazdy na rowerze w deszczu.
consider (doing sth)
I consider buying a new car.
commencer à apprendre
rozważać (robienie czegoś)
Rozważam kupienie nowego auta.
don't mind (doing sth)
I don't mind eatting one more carrot.
commencer à apprendre
nie mieć nic przeciwko (robieniu czegoś)
Nie mam nic przeciwko zjedzeniu jeszcze jednej marchewki.
enjoy (doing sth)
We enjoy baking cakes.
commencer à apprendre
cieszyć się na (robienie czegoś)
Lubimy piec ciasta.
fancy (doing sth)
What do you fancy doing this weekend?
commencer à apprendre
mieć przyjemność (w robieniu czegoś)
Co chciałabyś robić w weekend?
finish
He finished painting / He finished to paint.
commencer à apprendre
skończyć
On skończył malowanie / On skończył (coś), żeby (zacząć) malować.
hate (doing sth)
I hate making mistakes.
commencer à apprendre
nienawidzić (robienia czegoś)
Nienawidzę robienia błędów.
imagine (doing sth)
Can you imagine swimming in a blue sea?
commencer à apprendre
wyobrażać sobie (robienie czegoś)
Czy możesz sobie wyobrazić pływanie w błękitnym morzu?
love (doing sth)
I love sailing.
commencer à apprendre
kochać (robienie czegoś)
Kocham żeglowanie.
like (doing sth)
I like making coffee.
commencer à apprendre
lubić (robienie czegoś)
Lubię robić kawę.
miss (doing sth)
Every winter I miss riding a bike.
commencer à apprendre
tęsknić za (robieniem czegoś)
Każdej zimy tęsknię za jazdą na rowerze.
regret (doing sth)
I regret giving you this advice.
commencer à apprendre
żałować (robienia czegoś)
Żałuję, że dałem Ci tą radę.
risk (doing sth)
We risk loosing this job.
commencer à apprendre
ryzykować (zrobienie czegoś)
Ryzykujemy utratą tej pracy.
suggest (doing sth)
I suggest you finding a new boyfriend.
commencer à apprendre
sugerować (robienie coś)
Sugeruję ci znalezienie nowego chłopaka.
stop
I stopped smoking. / I stopped to smoke.
commencer à apprendre
skończyć, zatrzymać
Skończyłem z paleniem. / Zatrzymałem się, żeby zapalić.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.