American lingo

 0    22 fiche    pawlaktomasz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
On się tylko obija. Jest jednym wielkim kanapowcem.
commencer à apprendre
He’s just vegging out. He’s one big couch potato.
Nie bądź taki spięty. Ten test będzie bułką z masłem.
commencer à apprendre
Don’t be so uptight. That test will be a piece of cake.
Nie panikuj. Spotkamy się jutro.
commencer à apprendre
Don’t have a cow. We’ll hang out tommorow.
Przerzuca odpowiedzialność, kiedy tylko może.
commencer à apprendre
He passes the buck whenever he can.
Daj mi pieniądze! Czas spałacić dług.
commencer à apprendre
Give me the money! It’s time to pony up.
Moja ciocia zmarła. Kopnęła w kalendarz.
commencer à apprendre
My aunt died. She bought a farm.
Nie dam rady. Będę musiał odmowić.
commencer à apprendre
I can’t make it. I’ll need to take a rain check.
Zadzwoń do mnie gdy będziesz mógł. Chciałbym pogadać.
commencer à apprendre
Call me when you can. I’d love to shoot the breeze.
Jeśli jedziemy samochodem, chcę jechać na fotelu pasażera.
commencer à apprendre
If we go by car I want to ride shotgun.
Nawet podzieliliśmy się rachunkiem.
commencer à apprendre
We even went dutch.
Rozchmurz się! Musisz się wyluzować.
commencer à apprendre
Lighten up! You need to chill out.
Zachowuję się jak mądry poniewczasie (mądry po szkodzie).
commencer à apprendre
I’m acting like moday morning quaterback.
Przestanę Cię denerwować ale zadzwoń do mnie jak będziesz wolny.
commencer à apprendre
I’ll get out of your hair for now but give me a ring whenever you’re free.
Przyniosę, co mogę, cały zestaw.
commencer à apprendre
I’ll bring whatever I can, the whole nine yard.
Dzisiejsze wiadomości mnie niemile zaskoczyły.
commencer à apprendre
Today’s news blindsided me.
Jej komentarz spadł jak grom z jasnego nieba.
commencer à apprendre
Her comment came out of left field.
Musisz jutro dać z siebie wszystko.
commencer à apprendre
You need to step out of the plate tommorow.
Podpisz się tutaj.
commencer à apprendre
Put your John Hancook here.
Jestem ci winien.
commencer à apprendre
I owe you.
Nic nie powiem. Odmawiam zeznań.
commencer à apprendre
I won’t say anything. I will have to plead the fifth.
Umrzeć
commencer à apprendre
Kick the bucket.
Materiały biurowe
commencer à apprendre
Stationery

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.