Activities - Veiklos

 0    29 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to be
It's nice to be here.
commencer à apprendre
būti
Malonu būti čia.
to have
He wants to have a pet.
commencer à apprendre
turėti
Jis nori turėti augintinį.
to want
How can you want food at this time of the day?
commencer à apprendre
norėti
Kaip šiuo dienos metu gali norėti valgyti?
must
or: "have to"
You must buy a ticket.
commencer à apprendre
privalėti
Privalote nusipirkti bilietą.
can
Can you help me?
commencer à apprendre
galėti
Gal galite man padėti?
to give
Can you give me 5 euros?
commencer à apprendre
duoti
Ar galite man duoti 5 eurus?
to go
I want to go on foot.
commencer à apprendre
eiti
Noriu eiti pėsčiomis.
to like
or: "to love"
How can you not like it?
commencer à apprendre
patikti
synonym: patikti
Kaip galite to nemėgti?
to do
Can you do something?
commencer à apprendre
daryti
Ar galite kažką padaryti?
to know
How could I know?
commencer à apprendre
žinoti
Iš kur galėjau žinoti?
to look for
I stopped looking for my watch.
commencer à apprendre
ieškoti
Nustojau ieškoti savo laikrodžio.
to eat
I like to eat vegetables.
commencer à apprendre
valgyti
Man patinka valgyti daržoves.
to drink
Can I drink from your glass?
commencer à apprendre
gerti
Galiu gerti iš tavo stiklinės?
to sleep
He likes sleeping.
commencer à apprendre
miegoti
Jam patinka miegoti.
to visit
We are planning to visit the old city tomorrow.
commencer à apprendre
aplankyti
Planuojame rytoj aplankyti senamiestį.
to receive
I like receiving gifts.
commencer à apprendre
gauti
Man patinka gauti dovanas.
to use
Our program is easy to use.
commencer à apprendre
naudoti
Mūsų programą paprasta naudoti.
to see
These glasses will help you to see better.
commencer à apprendre
matyti
Šie akiniai padės Jums geriau matyti.
to come
Can you come at 6 p.m.?
commencer à apprendre
atvykti
Ar galite atvykti 18:00?
to speak
She tried to speak with him.
commencer à apprendre
šnekėti
Ji bandė su juo šnekėti.
to say
I want to say something to you.
commencer à apprendre
sakyti
Noriu tau kai ką pasakyti.
to cost
It can't cost that much.
commencer à apprendre
kainuoti
Tai negali kainuoti taip brangiai.
to buy
I can buy this toy for you.
commencer à apprendre
pirkti
Aš galiu nupirkti tau šį žaislą.
to pay
She can't pay for her studies.
commencer à apprendre
sumokėti
Ji negali susimokėti už savo studijas.
to borrow
Can I borrow your book?
commencer à apprendre
pasiskolinti
Ar galiu pasiskolinti tavo knygą?
to lend
My friend asked me to lend him the book.
commencer à apprendre
paskolinti
Draugas paprašė manęs paskolinti jam knygą.
to close
Can you close the window?
commencer à apprendre
uždaryti
Gal galite uždaryti langą?
to open
Can you help me to open this jar?
commencer à apprendre
atidaryti
Gal gali padėti man atidaryti šį stiklainį?
to watch
Do you like watching films?
commencer à apprendre
žiūrėti
Tau patinka žiūrėti filmus?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.