aaa banki 3 (II)

 0    68 fiche    marek7911
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
szkoła z internatem
commencer à apprendre
boarding school
szkoła językowa
commencer à apprendre
language school
przedszkole
commencer à apprendre
nursery school
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
a primary school
szkoła prywatna
commencer à apprendre
private school
szkoła publiczna
commencer à apprendre
public school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary school
Szkoła Państwowa
commencer à apprendre
State School
Szkoła Zawodowa
commencer à apprendre
vocational school
artystyczny
commencer à apprendre
artistic
mylący podchwytliwy
commencer à apprendre
confusing
twórczy
commencer à apprendre
creative
wymagający
commencer à apprendre
demanding
rozczarowujący
commencer à apprendre
disappointing
oficjalny
commencer à apprendre
formal
pracowity
commencer à apprendre
hard-working
punktualny
commencer à apprendre
punctual
bezpośredni
commencer à apprendre
straightforward
wymagający surowy
commencer à apprendre
strict
odpowiedzi
commencer à apprendre
answers
stopień naukowy
commencer à apprendre
university degree
świadectwo
commencer à apprendre
certificate
dyplom
commencer à apprendre
diploma
egzaminy końcowe
commencer à apprendre
final examinations
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
wyniki
commencer à apprendre
results
powtórka
commencer à apprendre
revision
pamiętać mieć na uwadze
commencer à apprendre
bear in mind
być zakłopotanym
commencer à apprendre
be confused
ściągać podczas testu egzaminu
commencer à apprendre
cheat on a test in an exam
ostateczny termin na zrobienie czegoś
commencer à apprendre
deadline for doing something
starać się ze wszystkich sił
commencer à apprendre
do One's best
nie zdać egzaminu
commencer à apprendre
fail an exam
otrzymać dobrą ocenę
commencer à apprendre
get a good Mark
uzyskać złe dobre wyniki
commencer à apprendre
get bad good results
zostać za karę po lekcjach
commencer à apprendre
get detention
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
to learn by heart
podjąć decyzję
commencer à apprendre
make the decision
poprawi z ocenić egzamin esej
commencer à apprendre
make an exam essay
zapamiętać coś
commencer à apprendre
memories sth
zdać egzamin
commencer à apprendre
to pass an exam
zwracać uwagę na
commencer à apprendre
pay attention to
przygotować się do
commencer à apprendre
prepare for
zgłosić się Podnieść rękę
commencer à apprendre
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
commencer à apprendre
re-take the exam
powtarzać materiał do egzaminu
commencer à apprendre
revise for an exam
przygotować się do egzaminu
commencer à apprendre
study for an exam
nadzorować pilnować podczas egzaminu
commencer à apprendre
supervise an exam
zdawać egzamin
commencer à apprendre
take the exam
klub książki
commencer à apprendre
book club
ambitne gry
commencer à apprendre
challenging games
impreza dobroczynna
commencer à apprendre
charity event
klub szachowy
commencer à apprendre
chess club
literatura
commencer à apprendre
literature
szkolny zespół muzyczny
commencer à apprendre
school band
należeć do klubu
commencer à apprendre
be in a club
wyrazić się
commencer à apprendre
Express Yourself
jechać na wycieczkę szkolną edukacyjną
commencer à apprendre
go on a school field trip
zapisać się do klubu
commencer à apprendre
join the club
zorganizować jakieś wydarzenie
commencer à apprendre
organize an event
brać w czymś udział
commencer à apprendre
participate in an activity
sadzić drzewa
commencer à apprendre
to plant trees
grać na instrumencie
commencer à apprendre
to play an instrument
trenować Jaką dyscyplinę
commencer à apprendre
practise playing something
zbierać pieniądze na
commencer à apprendre
raise money for
czytać powieści
commencer à apprendre
read novels
ćwiczyć doskonalić umysł
commencer à apprendre
sharpen your mind
zgłosić się na ochotnika aby coś zrobić
commencer à apprendre
volunteer to do something

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.