a mutual friend mentioned life coaching

 0    26 fiche    kingaprzybysz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a mutual firend mentioned life coaching
commencer à apprendre
wspólny firend wspomniał o trenowaniu rozwoju osobistego
a huge increse in consumption of
commencer à apprendre
ogromny wzrost konsumpcji
advances in genetically-modified food
commencer à apprendre
postępów w genetycznie zmodyfikowanej żywności
advances in technology
commencer à apprendre
postęp w technologii
an argument with a boyfriend
commencer à apprendre
kłótnia z chłopakiem
an increase in global temperatures will affect people’s holiday choices
commencer à apprendre
wzrost globalnej temperatury wpłynie na wybory wakacyjne dla ludzi
any advice will be greatly appreciated
commencer à apprendre
Będę wdzięczny za jakąkolwiek radę
the bare bones
commencer à apprendre
to co istotne
cancer rates in cotton-producting states are signiticantly higer
commencer à apprendre
wskaźniki zachorowalności na raka w krajach produkujących bawełnę są zdecydowanie wyższe
chemical pesticides
commencer à apprendre
pestycydy chemiczne
fertilizers
commencer à apprendre
Nawozy
conviction
commencer à apprendre
przekonanie/skazanie
devastating effects on wildlife
commencer à apprendre
niszczące skutki dla dzikiej przyrody
developing countries
commencer à apprendre
kraje rozwijające się
environmentally damaging crops
commencer à apprendre
uprawy o szkodliwym wplywie na srodowisko
fossil fules account for 85% of world energy consumption
commencer à apprendre
kopalne fule odpowiadają za 85% światowego zużycia energii
germ
commencer à apprendre
zarazek
get in shape
commencer à apprendre
byc w formie
get money from the local council
commencer à apprendre
zdobyć pieniądze od lokalnej rady
get rid of an electric razor
commencer à apprendre
pozbyć się golarki elektrycznej
global warming
commencer à apprendre
globalne ocieplenie
growing interest in saving energy
commencer à apprendre
rosnące zainteresowanie oszczędzaniem energii
I committed myself to five sesion
commencer à apprendre
Poświęciłem się/ zoobowiazalem sie pięciu sesjom
I feel proud of my achievements
commencer à apprendre
Jestem dumny z moich osiągnięć
I’m convinced
commencer à apprendre
Jestem przekonany
insulation
commencer à apprendre
izolacja

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.