8. Cardiovascular

 0    64 fiche    tomasz443
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
apex
commencer à apprendre
wierzchołek korzenia zęba
myocardium
commencer à apprendre
mięsień sercowy
endocardium
commencer à apprendre
wsierdzie
epicardium
commencer à apprendre
nasierdzie
pericardium
commencer à apprendre
osierdzie
atrium/atria
commencer à apprendre
przedsionek / przedsionki
pumps
commencer à apprendre
lakierki
circuits
commencer à apprendre
obwody
vena cava
commencer à apprendre
żyła główna
mitral valve
commencer à apprendre
zastawka dwudzielna
tricuspod valve
commencer à apprendre
zastawka trójdzielna
forcefully
commencer à apprendre
forsownie
valve
commencer à apprendre
zastawka serca
bicuspid (mitral) valve
commencer à apprendre
valve
semilunar
commencer à apprendre
valves
lubb
commencer à apprendre
lubb
dupp
commencer à apprendre
dupp
murmur
commencer à apprendre
szmer
regard
commencer à apprendre
uważać
systole
commencer à apprendre
skurcz serca
diastole
commencer à apprendre
rozkurcz serca
sinoatrial
commencer à apprendre
nice
pacemaker
commencer à apprendre
rozrusznik
atrioventricular
commencer à apprendre
node
chordae
commencer à apprendre
tendineae
apparatus
commencer à apprendre
aparat
sphygmomanometer
commencer à apprendre
sfigmomanometr
slash
commencer à apprendre
ciąć
fetus
commencer à apprendre
płód
vasodilation
commencer à apprendre
rozszerzenie naczyń krwionośnych
vasoconstriction
commencer à apprendre
zwężenie naczyń
chamber
commencer à apprendre
izba
fragile
commencer à apprendre
kruchy
coronary
commencer à apprendre
sinus
cusp
commencer à apprendre
wierzchołek
adhering
commencer à apprendre
przylegający
improper
commencer à apprendre
closure
acquire
commencer à apprendre
nabyć, wejść w posiadanie
difuse
commencer à apprendre
difuse
dispose
commencer à apprendre
dysponować
diverge
commencer à apprendre
odchodzić
considerably
commencer à apprendre
znacząco / w znacznym stopniu
permable
commencer à apprendre
dopuszczalny
permit
commencer à apprendre
zezwolenie
slip
commencer à apprendre
poślizg
breathelessness
commencer à apprendre
oddech
coronary heart disease
commencer à apprendre
choroba niedokrwienna serca
systolic
commencer à apprendre
pressure
diastolic
commencer à apprendre
pressure
AV
commencer à apprendre
bundle
bundle
commencer à apprendre
branches
cardiogenic
commencer à apprendre
kardiogenny
interatrial
commencer à apprendre
międzyprzedsionkowy
ventriculotomy
commencer à apprendre
ventriculotomia
valvuloplasty
commencer à apprendre
walwuloplastyka
vasospasm
commencer à apprendre
skurcz naczyń
endarterectomy
commencer à apprendre
endarterektomia
angioedema
commencer à apprendre
obrzęk naczynioruchowy
aortosclerosis
commencer à apprendre
aortoskleroza
microvascluar
commencer à apprendre
microvascluar
arteroplitis
commencer à apprendre
zapalenie tętnic
angiitis
commencer à apprendre
zapalenie naczyń
arteriorhexis
commencer à apprendre
arteriorhexis
phlebitis
commencer à apprendre
zapalenie żyły

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.