6 pre-intermediate

 0    57 fiche    jureg
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

admire

wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
commencer à apprendre
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.


instant

arrange

recently

wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
commencer à apprendre
doubt
There’s no doubt about it.

frytki
Poproszę rybę z frytkami.
commencer à apprendre
chips
Fish and chips, please.


complain


impress

invent

receive

Zwrócę ci pieniądze
commencer à apprendre
I pay you back

To nie będzie bolało
commencer à apprendre
this won't hurt

call you back

pay me back

give it back

zabrać z powrotem
commencer à apprendre
take it back

engaged

oszukać, zawiesić
commencer à apprendre
let down

prowadzić
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo prowadzić spokojne życie.
commencer à apprendre
to lead
It's not easy to lead an easy life nowadays.

przekazać dalej
commencer à apprendre
pass on

bring up

interprets


przyczyna / powód
commencer à apprendre
cause


oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously

upset


nie przeszkadza
commencer à apprendre
don't mind

wydźwignąć, pomagać w trudnej sytuacji
commencer à apprendre
to help out

argument, spór
commencer à apprendre
argument

Powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
commencer à apprendre
To cause
Smoking causes health issues.threatened

regret

dustman

być uzależniony
commencer à apprendre
be addicted

z góry (o płatności)
commencer à apprendre
in advance

soulmate

lose weight

put on weightchór
Chór dołączył do orkiestry w finałowym występie i odśpiewał hymn narodowy.
commencer à apprendre
choir
The choir joined the orchestra for the final performance, singing the national anthem.

rytm
Ta tancerka ma naturalne poczucie rytmu.
commencer à apprendre
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.

Oddychać
Wypuśćcie mnie, nie mogę oddychać!
commencer à apprendre
To breathe
Let me out, I can hardly breathe!


A course

A curse


ulotka
Jeffrey umieścił ulotkę w każdej skrzynce pocztowej w okolicy, by dać ludziom znać, że chętnie podejmie się opieki nad dziećmi.
commencer à apprendre
leaflet
Jeffrey put a leaflet in every letterbox in the neighbourhood to let people know he was available to babysit.

get used to


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.