6 pre-intermediate

 0    57 fiche    jureg
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
podziwiać
commencer à apprendre
admire
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
commencer à apprendre
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
krewny
commencer à apprendre
relative
natychmiastowy
commencer à apprendre
instant
zorganizować
commencer à apprendre
arrange
ostatnio
commencer à apprendre
recently
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
commencer à apprendre
doubt
There’s no doubt about it.
frytki
Poproszę rybę z frytkami.
commencer à apprendre
chips
Fish and chips, please.
lody
commencer à apprendre
sundaes
skarżyć się
commencer à apprendre
complain
zależeć
commencer à apprendre
depend
imponować
commencer à apprendre
impress
wymyślać
commencer à apprendre
invent
otrzymać
commencer à apprendre
receive
Zwrócę ci pieniądze
commencer à apprendre
I pay you back
To nie będzie bolało
commencer à apprendre
this won't hurt
oddzwoń
commencer à apprendre
call you back
oddaj mi
commencer à apprendre
pay me back
oddać
commencer à apprendre
give it back
zabrać z powrotem
commencer à apprendre
take it back
zaręczony
commencer à apprendre
engaged
oszukać, zawiesić
commencer à apprendre
let down
prowadzić
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo prowadzić spokojne życie.
commencer à apprendre
to lead
It's not easy to lead an easy life nowadays.
przekazać dalej
commencer à apprendre
pass on
wychować
commencer à apprendre
bring up
interpretuje
commencer à apprendre
interprets
porada
commencer à apprendre
advice
przyczyna / powód
commencer à apprendre
cause
przypadek
commencer à apprendre
case
oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously
zdenerwowany
commencer à apprendre
upset
mimo
commencer à apprendre
despite
nie przeszkadza
commencer à apprendre
don't mind
wydźwignąć, pomagać w trudnej sytuacji
commencer à apprendre
to help out
argument, spór
commencer à apprendre
argument
Powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
commencer à apprendre
To cause
Smoking causes health issues.
groźba
commencer à apprendre
threat
grozić
commencer à apprendre
threaten
zagrożone
commencer à apprendre
threatened
żałować
commencer à apprendre
regret
śmieciarz
commencer à apprendre
dustman
być uzależniony
commencer à apprendre
be addicted
z góry (o płatności)
commencer à apprendre
in advance
bratnia dusza
commencer à apprendre
soulmate
schudnąć
commencer à apprendre
lose weight
przytyć
commencer à apprendre
put on weight
cień
commencer à apprendre
shade
nastrój
commencer à apprendre
mood
chór
Chór dołączył do orkiestry w finałowym występie i odśpiewał hymn narodowy.
commencer à apprendre
choir
The choir joined the orchestra for the final performance, singing the national anthem.
rytm
Ta tancerka ma naturalne poczucie rytmu.
commencer à apprendre
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
Oddychać
Wypuśćcie mnie, nie mogę oddychać!
commencer à apprendre
To breathe
Let me out, I can hardly breathe!
powiew
commencer à apprendre
A breath
Oczywiście
commencer à apprendre
A course
Przekleństwo
commencer à apprendre
A curse
reklama
commencer à apprendre
advert
ulotka
Jeffrey umieścił ulotkę w każdej skrzynce pocztowej w okolicy, by dać ludziom znać, że chętnie podejmie się opieki nad dziećmi.
commencer à apprendre
leaflet
Jeffrey put a leaflet in every letterbox in the neighbourhood to let people know he was available to babysit.
przyzwyczaić
commencer à apprendre
get used to

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.