5. get ahead

 0    50 fiche    izabelagroblewska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
na przód
commencer à apprendre
ahead
robić postępy
Nasz zespół robi postępy przy projekcie mostu.
commencer à apprendre
get ahead
Our team is getting ahead with the design of a bridge.
zastanawiać się
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
commencer à apprendre
to wonder
I'm wondering if we could hire him back.
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
commencer à apprendre
whether
I don't know whether I should go there or not.
kontynuuj naukę
commencer à apprendre
keep learning
kontynuuj
commencer à apprendre
go on
projektować
commencer à apprendre
to design
zidentyfikować, rozpoznawać, przedstawiać
commencer à apprendre
identify
stale / wciąż
commencer à apprendre
constantly
poprawa, ulepszenie
commencer à apprendre
improvement
zarabiać na życie
commencer à apprendre
make a living
porażka
commencer à apprendre
failure
wynalazca
commencer à apprendre
inventor
założyciel
Założyciel firmy zmarł w 2012 roku.
commencer à apprendre
founder
The founder of the company died in 2012.
sukces
commencer à apprendre
success
nie udać się
commencer à apprendre
fail
dochodowy
Twój pomysł na biznes brzmi nieźle, ale nie wiem, czy sprzedaż nasion będzie bardzo dochodowa.
commencer à apprendre
profitable
Your business idea sounds good, but I don't know if selling seeds will be very profitable.
zdenerwowany
commencer à apprendre
upset
chociaż, jednak, ale
commencer à apprendre
though
Nie mam nic przeciwko
commencer à apprendre
I don't mind
spełniają wymagania
commencer à apprendre
meet demands
popyt, zapotrzebowanie
commencer à apprendre
demand
czynniki rozpraszające
commencer à apprendre
distractions
poradzić sobie z czymś
commencer à apprendre
to tackle
poradzić sobie z czymś
commencer à apprendre
to deal with
zamknięcie
commencer à apprendre
shutting
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
commencer à apprendre
essential
I would like to bring up a few essential points.
dyskretna
commencer à apprendre
discreet
aktualizować
commencer à apprendre
update
nieuprzejmy
commencer à apprendre
unkind
uwaga, komentarz
commencer à apprendre
remark
dodać
commencer à apprendre
add
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
commencer à apprendre
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
niedawny, ostatni
commencer à apprendre
recent
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
commencer à apprendre
employer
My employer is a young, well-educated woman.
wyobraźnia
commencer à apprendre
imagination
być w kontakcie
Do zobaczenia, będziemy w kontakcie.
commencer à apprendre
keep in touch
See you, we'll keep in touch.
różny
commencer à apprendre
various
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
commencer à apprendre
experience
Do you have any work experience?
doświadczony
commencer à apprendre
experienced
doświadczać
Nigdy nie doświadczyłem głodu.
commencer à apprendre
to experience
I've never experienced hunger.
wyobrażać sobie
Nie mogę sobie siebie wyobrazić jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.
commencer à apprendre
to imagine
I can't imagine myself cycling to school every day.
obdarzony wyobraźnią
commencer à apprendre
imaginative
polepszyć
commencer à apprendre
improve
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
commencer à apprendre
knowledge
My knowledge of history is very limited.
produkować / wytwarzać
commencer à apprendre
to produce
produkcja
commencer à apprendre
production
produktywny
Myślę, że nasza współpraca jest teraz jeszcze bardziej bezproblemowa i produktywna.
commencer à apprendre
productive
I think our cooperation has become even smoother and more productive.
odnoszący sukcesy
commencer à apprendre
successful
sympatia, pociag, upodobanie do
commencer à apprendre
a liking for

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.