4.12 - 4.14, 4.17

 0    42 fiche    edytaks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
drunken sailor
What shall we do with a drunken sailor?
commencer à apprendre
pijany żeglarz
rise
Way hay and up she rises
commencer à apprendre
wzrost / zwiększenie
hey ho i juz sie wznosi
shave
Shave his belly with a rusty razor.
commencer à apprendre
golić się
ogolic mu brzuch tepa/zardzewiala brzytwa
belly
Shave his belly with a rusty razor.
commencer à apprendre
brzuch
ogolic mu brzuch tepa/zardzewiala brzytwa
rusty
The hinges are rusty.
commencer à apprendre
zardzewiały
Zawiasy są zardzewiałe.
razor
Shave his belly with a rusty razor.
commencer à apprendre
brzytwa
ogolic mu brzuch tepa/zardzewiala brzytwa
till he's sober
Put him in a long boat till he's sober
commencer à apprendre
dopóki nie będzie trzeźwy
woozy go do dlugiej lodzi az nie wytrzezwieje
hosepipe
Stick him in the scupper with a hosepipe on him
commencer à apprendre
wąż gumowy
wrzucic go do scieku z sikawka (waza gumowego) na nim
Put him in the bed with the captain's daughter
commencer à apprendre
Połóż go w łóżku z córką kapitana
That's what we do with a drunken sailor
commencer à apprendre
To właśnie robimy z pijanym marynarzem
Early in the morning
commencer à apprendre
Wcześnie rano
He is drunk.
commencer à apprendre
On jest pijany.
He is a drunken driver.
commencer à apprendre
Jest pijanym kierowcą.
She was drunk.
commencer à apprendre
Była pijana.
I saw a drunken woman on a bike.
commencer à apprendre
Widziałem pijaną kobietę na rowerze.
Prince William was born on 21st June 1982 in London.
commencer à apprendre
Prince William urodził się 21 czerwca 1982 roku w Londynie.
William grew up knowing his job in life.
commencer à apprendre
William dorastał, znając swoją życiową pracę.
William started school in London in January 1987.
commencer à apprendre
William rozpoczął naukę w Londynie w styczniu 1987 roku.
His mother, Diana, was killed in a car crash in Paris.
commencer à apprendre
Jego matka, Diana, zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu.
During his gap year he went to Chilie, Belize and Africa.
commencer à apprendre
Podczas swojej przerwy rocznej wyjechał do Chilie, Belize i Afryki.
He graduated from university with a degree in geography.
commencer à apprendre
Ukończył studia na wydziale geografii.
When he finished university he became an army officer.
commencer à apprendre
Po ukończeniu studiów został oficerem wojskowym.
Now he wants to be a search and rescue pilot
commencer à apprendre
Teraz chce zostać pilotem poszukiwawczo-ratowniczym
He does a lot of voluntary work for charities
commencer à apprendre
Dużo pracuje jako wolontariusz na rzecz organizacji charytatywnych
Prince William got married to Kate Middleton in April 2011
commencer à apprendre
Książę William ożenił się z Kate Middleton w kwietniu 2011 roku
Now many people want to know when William and Kate will have children.
commencer à apprendre
Teraz wiele osób chce wiedzieć, kiedy William i Kate będą mieli dzieci.
Fortunately, the girls took after their father and they all went to university to study law and economics.
commencer à apprendre
Na szczęście dziewczyny poszły po ojcu i wszystkie poszły na uniwersytet, aby studiować prawo i ekonomię.
After graduating they took over the family business and Walter decided to retire
commencer à apprendre
Po ukończeniu studiów przejęli rodzinny biznes i Walter zdecydował się przejść na emeryturę
the following rooms
commencer à apprendre
następujące pokoje
2nd in line to the throne
commencer à apprendre
2 miejsce w kolejce do tronu
nursery school
commencer à apprendre
przedszkole
she was killed
commencer à apprendre
została zabita
search and rescue pilot
commencer à apprendre
pilot poszukiwawczo-ratowniczy
voluntary work
commencer à apprendre
Wolontariat
tube of toothpaste
commencer à apprendre
Tubka pasty do zębów
car crash
commencer à apprendre
wypadek samochodowy
gap year
commencer à apprendre
rok przerwy
army officer
commencer à apprendre
oficer armii
search
commencer à apprendre
poszukiwanie
rescue
commencer à apprendre
ratunek
for sure
commencer à apprendre
na pewno
tidy up
commencer à apprendre
sprzątać

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.