4. Kariera i praca

 0    94 fiche    piimat2020
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
otoczenie, środowisko
commencer à apprendre
environment
oczekiwać z niecierpliwością
commencer à apprendre
look forward
brać udział
commencer à apprendre
attend
dzienna rutyna / harówka
commencer à apprendre
daily grind
nudny, monotonny
commencer à apprendre
dull
różnorodność
commencer à apprendre
variety
funkcja, rola
commencer à apprendre
duty
w przeciwnym wypadku
commencer à apprendre
otherwise
kolega z pracy
commencer à apprendre
colleague, co-worker, fellow worker, friend from work
znajomy
commencer à apprendre
acquaintance
być w dobrych stosunkach
commencer à apprendre
to get on well with, to have a friendly relationship with, to get along with
czekać
commencer à apprendre
to await
wynagrodzenie, pensja
commencer à apprendre
remuneration, salary
podwyżka płac
commencer à apprendre
pay raise
godzinówka
commencer à apprendre
wages
dochód
commencer à apprendre
earning
dodatek, zasiłek
commencer à apprendre
allowance
premia
commencer à apprendre
bonus
prowizja
commencer à apprendre
commission
awansować
commencer à apprendre
to be promoted
praktyka
commencer à apprendre
internship
emerytura
commencer à apprendre
retirement
zawód (praca)
commencer à apprendre
occupation
przuczenie do zawodu
commencer à apprendre
vocational training
referencje
commencer à apprendre
referencess
list motywacyjny
commencer à apprendre
cover letter
formulasz aplikacyjny, podanie
commencer à apprendre
application form
dyplom
commencer à apprendre
diploma
recenzja, wypowiedzenie
commencer à apprendre
notice
list informujący o przyjęciu (do pracy, na studia)
commencer à apprendre
letter of acceptance
kompetencje
commencer à apprendre
competencies
umiejętności
commencer à apprendre
skills
biegły, płynny (w posługiwaniu się językiem)
commencer à apprendre
fluent
biegły, wprawny
commencer à apprendre
proficient
stopień naukowt
commencer à apprendre
degree
dokonane osiągnięcie
commencer à apprendre
accomplishment
pogrzeb
commencer à apprendre
funeral
chirurg
commencer à apprendre
surgeon
prawnik
commencer à apprendre
lawyer, solicitor
drygent
commencer à apprendre
conductor
krawiec (zazwyczaj męski)
commencer à apprendre
tailor
właściciel domu pogrzebowego
commencer à apprendre
undertaker
położna
commencer à apprendre
midwife
aptekarz
commencer à apprendre
chemist
kręglarz
commencer à apprendre
chiropractor
wywiad, rozmowa kwalifikacyjna
commencer à apprendre
interview
doradca
commencer à apprendre
counsellor
pośredniak
commencer à apprendre
employment agency
drobne ogłoszenia (w gazecie)
commencer à apprendre
classified ads
usiąść
commencer à apprendre
have a seat
zwięzły, krótki
commencer à apprendre
brief
oczywiście
commencer à apprendre
certainly
ubiegać się, dążyć
commencer à apprendre
seek
z powodu
commencer à apprendre
due to
skaza, wada
commencer à apprendre
flaw
współczesny
commencer à apprendre
contemporary
dostępny, osiągalny
commencer à apprendre
available
doostarczać, zapewniać
commencer à apprendre
provide
wizyta, umówione spotkanie
commencer à apprendre
appointment
licencjat
commencer à apprendre
bachelor
wnosić, przyczyniać się
commencer à apprendre
contribute
rynek pracy
commencer à apprendre
labour market
posada
commencer à apprendre
post
odporność
commencer à apprendre
resistance
wakat
commencer à apprendre
vacancy
w czasie, w ciągu, w, wewnątrz, w obrębie, w środku
commencer à apprendre
within
dlatego; dlatego też; zatem
commencer à apprendre
therefore
blisko, niedaleko
commencer à apprendre
near
być w dobrych stosunkach z kimś, dogadywać się z kimś
commencer à apprendre
get on well with somebody
siekać, posiekać
commencer à apprendre
grind
wynagrodzenie
commencer à apprendre
remuneration
podwyżka
commencer à apprendre
a raise
godzinówka, zarobki
commencer à apprendre
wages
przyuczenie do zawodu, szkolenie zawodowe
commencer à apprendre
vocational training
sąd
commencer à apprendre
a court
podsumowanie, streszczenie
commencer à apprendre
summary
redukcja zatrudnienia
commencer à apprendre
staff reduction
odporność na stres
commencer à apprendre
resistance to stress
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy)
commencer à apprendre
quit
słaba strona
commencer à apprendre
weakness
mocna strona
commencer à apprendre
strength
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
commencer à apprendre
provide
spotkanie, umówione spotkanie
commencer à apprendre
appointment
stopień licencjata, tytuł licencjata
commencer à apprendre
bachelor's degree
wnosić (swój wkład do czegoś), przyczyniać się
commencer à apprendre
to contribute
dział zasobów ludzkich
commencer à apprendre
human resources department
obowiązkowy, przymusowy
commencer à apprendre
compulsory
upoważnienie
commencer à apprendre
entitling
firma reklamowa
commencer à apprendre
advertisement company
zasiłek
commencer à apprendre
allowance
dostać awans
commencer à apprendre
to be promoted
doradca
commencer à apprendre
counsellor
harówka
commencer à apprendre
grind
rynek pracy
commencer à apprendre
labour market

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.