4 dział rozszerzenie

 0    69 fiche    klaudiax3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zainteresowany techniką
commencer à apprendre
technology-oriented
zastosować coś w praktyce
commencer à apprendre
put something into practice
pozytywne myślenie
commencer à apprendre
positive thinking
poza, oprócz
commencer à apprendre
on top of
dbający tylko o pieniądze
commencer à apprendre
money- minded
trafić na czołówki gazet
commencer à apprendre
make the headlines
przetrwać, utrzymać się
commencer à apprendre
last long
nie mają pojęcia
commencer à apprendre
have no clue
pasować do siebie (np. kolory), iść ze sobą w parze
commencer à apprendre
go together
Skupić się na
commencer à apprendre
Focus on
pojawić się
commencer à apprendre
emerge
robić coś w kwestiach zawodowych
commencer à apprendre
do something workwise
poświęcić się (czemuś)
commencer à apprendre
devote oneself to
zadowolony
commencer à apprendre
content
zaraźliwy
commencer à apprendre
contagious
zaprojektowany za pomocą komputera
commencer à apprendre
computer-generated
język ciała
commencer à apprendre
body language
objąć stanowisko
commencer à apprendre
take up a position
wziąć wolne
commencer à apprendre
take time off
przejąć od kogoś obowiązki
commencer à apprendre
take over from someone
przyjąć, zatrudnić
commencer à apprendre
take on
założyć firmę
commencer à apprendre
start up a business
zarejestrować się jako bezrobotny
commencer à apprendre
sign on (the dole)
zapisać się do związku zawodowego
commencer à apprendre
join a union
mieć procedurę składania reklamacji
commencer à apprendre
have a complaints procedure
przekazać informację
commencer à apprendre
hand over information
wręczyć wymówienie
commencer à apprendre
hand in your notice
strajkować
commencer à apprendre
go on strike
zostać zwolnionym z pracy
commencer à apprendre
get sacked
przejść wewnętrzne szkolenie
commencer à apprendre
get in-house training
sprawdzić informacje o firmie
commencer à apprendre
check out a company
załączyć CV
commencer à apprendre
attached a CV
podróż służbowa
commencer à apprendre
business trip
pracować na nocną zmianę
commencer à apprendre
do the graveyard shift
wydatki
commencer à apprendre
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne (na przykład o swojej pracy)
commencer à apprendre
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
commencer à apprendre
have an appraisal
stawka godzinowa
commencer à apprendre
hourly rate
zakres obowiązków
commencer à apprendre
job description
płaca minimalna
commencer à apprendre
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
commencer à apprendre
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
commencer à apprendre
pay rise (increase)
okres próbny
commencer à apprendre
probation / trial period
wydajność, efektywność
commencer à apprendre
productivity
dzień ustawowo wolny od pracy
commencer à apprendre
public holiday
odejść z pracy
commencer à apprendre
quit a job
odbyć praktyki
commencer à apprendre
serve an apprenticeship
podpisać umowę
commencer à apprendre
sign a contract
morale w zespole
commencer à apprendre
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryturę
commencer à apprendre
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
commencer à apprendre
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
commencer à apprendre
yearly appraisal
warunki pracy
commencer à apprendre
working conditions
ambitny, stanowiący wyzwanie
commencer à apprendre
challenging
bez perspektyw
commencer à apprendre
dead-end
monotonny
commencer à apprendre
monotonous
motywujący
commencer à apprendre
motivating
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding
niewymagający, łatwy
commencer à apprendre
undemanding
Stolarz
commencer à apprendre
Carpenter
dyrektor generalny
commencer à apprendre
chief executive
komik, aktor komediowy
commencer à apprendre
comedian
doradca
commencer à apprendre
counsellor
portier
commencer à apprendre
doorman
redaktor
commencer à apprendre
editor
grafik
commencer à apprendre
graphic designer
majster, złota rączka
commencer à apprendre
handyman
dietetyk
commencer à apprendre
nutritionist
psychiatra
commencer à apprendre
psychiatrist

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.