3. Autotroficzne odżywianie się organizmów

 0    29 fiche    olafhajdasz
Imprimer jouer consultez
 
question - réponse -
autotrofy -
commencer à apprendre
mają zdolność przemiany prostych związków nieorganicznych w złożone związki organiczne
heterotrofy -
commencer à apprendre
korzystają ze związków organicznych wytworzonych przez organizmy samożywne
przykłady autotrofów:
commencer à apprendre
rośliny, protisty roślinopodobne, niektóre bakterie
przykłady heterotrofów:
commencer à apprendre
większość bakterii, protisty zwierzęce i grzybopodobne, grzyby, zwierzęta, większość roślin pasożytniczych
fotosynteza -
commencer à apprendre
złożony proces wytwarzania związków organicznych z prostych związków nieorganicznych przy udziale energii świetlnej
substratami fotosyntezy są najczęściej dwutlenek węgla i woda
commencer à apprendre
w wyniku bardzo złożonego ciągu reakcji w procesie fotosyntezy powstaje aldehyd fosfoglicerynowy, z którego w dalszych przemianach może powstać glukoza, inne bardziej złożone węglowodany, białka lub tłuszcze
pobieranie dwutlenku węgla przy fotosyntezie:
commencer à apprendre
z powietrza atmosferycznego lub z wody w postaci jonów wodorowęglanowych
pobieranie wody przy fotosyntezie:
commencer à apprendre
z gleby za pośrednictwem systemu korzeniowego, pobierana całą powierzchnią ciała u roślin wodnych
barwniki -
commencer à apprendre
dzięki nim następuje pochłanianie światła w czasie fotosyntezy
barwniki aktywne w fotosyntezie:
commencer à apprendre
rośliny i protisty roślinopodobne - chlorofil i barwniki pomocnicze: karotenoidy np. pomarańczowy karoten i żółty ksantofil
bakterie zielone - bakteriochlorofil
chlorofile pochłaniają światło widzialne przede wszystkim w zakresie fal niebieskich i czerwonych
commencer à apprendre
pozostałe barwniki fotosyntetyczne np. karotenoidy pochłaniają głównie światło niebiesko-zielone które jest niedostępna dla chlorofili
następnie przekazują zaabsorbowaną energię na chlorofile
fazy fotosyntezy u roślin:
commencer à apprendre
-zależna od światła - zachodzi w tylakoidach chloroplastów i wymaga energii świetlnej
-niezależna od światła - zachodzi w stromie chloroplastów i wymaga obecności produktów fazy jasnej fotosyntezy
etapy cyklu Calvina:
commencer à apprendre
karboksylacja, redukcja, regeneracja
karboksylacja -
commencer à apprendre
przyłączenie dwutlenku węgla do pięciowęglowego, dwukrotnie ufosforylowanego cukru rybulozo-1,5-bifosforanu. Powstają dwie cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA)
redukcja -
commencer à apprendre
przekształcenie kwasu 3-fosfoglicerynowego w aldehyd 3-fosfoglicerynowy (PGAL) przy udziale siły asymilacyjnej (ATP i NADPH + H+)
regeneracja -
commencer à apprendre
odtwarzanie rybulozo-1,5-bifosforanu przy wykorzystaniu pięciu cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Proces ten wymaga udziału ATP
pierwotny produkt fotosyntezy -
commencer à apprendre
aldehyd 3-fosfoglicerynowy (trójwęglowy cukier prosty), jest substratem do syntezy innych cukrów, białek, tłuszczów, a także pozostałych związków organicznych
wtórne produkty fotosyntezy -
commencer à apprendre
związki powstające z aldehydu 3-fosfoglicerynowego
substratem fazy jasnej jest energia świetlna a produktem siła asymilacyjna
commencer à apprendre
substratem fazy ciemnej jest siła asymilacyjna a produktem aldehyd 3-fosfoglicerynowy
cząsteczka chlorofilu jest zbudowana -
commencer à apprendre
z pierścienia porfirynowego oraz łańcucha fitolowego. w centralnej części pierścienia znajduje się wzbudzony światłem atom magnezu
fotosystem -
commencer à apprendre
kompleks białek, lipidów i barwników, które ansorbują energię świetlną
syntaza ATP -
commencer à apprendre
duży enzym, który tworzy kanał w poprzek błony co pozwala na przepływ protonów zgodnie z różnicą ich stężeń
fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna -
commencer à apprendre
zachodzi u roślin funkcjonujących w optymalnych warunkach natężenia światła i stężenia dwutlenku węgla, wymaga udziału obu fotosystemów, jest całokształtem przemian fotochemicznych, w których wyniku powstaje siła asymilacyjna oraz uwalnia się tlen
fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna -
commencer à apprendre
zachodzi u roślin w warunkach silnego oświetlenia i małego stężenia dwutlenku węgla, dotyczy jedynie fotosystemu I, jest zespołem przemian fotochemicznych, w wyniku których powstaje tylko ATP i nie uwalnia się tlen
przyczyny fotooddychania:
commencer à apprendre
-małe stężenie CO2 i duże stężenie O2 w komórkach roślin
-zamykanie przez rośliny aparatów szparkowych, aby zachować wodę
-gorące dni, silne nasłonecznienie, niedobór wody
skutki fotooddychania:
commencer à apprendre
-powstaje tylko jedna cząsteczka 3-fosfoglicerynianu
-ograniczenie wydajności fotosyntezy
-zmniejszenie produktywności roślin (nie powstaje ATP)
rośliny typu C3 -
commencer à apprendre
pierwszym produktem karboksylacji jest trójwęglowa cząsteczka 3-fosfoglicerynianu
rośliny typu C4 -
commencer à apprendre
pierwotnym produktem karboksylacji jest czterowęglowa cząsteczka szczawiooctanu
rośliny typy CAM -
commencer à apprendre
w ciągu dnia ich aparaty szparkowe pozostają zamknięte (otwierają się w nocy), cykl reakcji prowadzi do powstanie jabłczanu. Źródłem wiązanego w cyklu Calvina CO2 są reakcje dekarboksylacji jabłczanu.
Przez gromadzenie kwasu jabłkowego są nazywane roślinami kwasowymi. Prowadzą bardzo oszczędną gospodarkę wodną czego konsekwencją jest bardzo powolny wzrost

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.