27.08.2020 ablo

 0    20 fiche    blochandrzej87
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jeśli mogłabym to bym pojechała do grecji
commencer à apprendre
If I could, I would go to Greece
zabronić, zakaz
commencer à apprendre
ban
(teraz decyduje) Może pojade do włoch
commencer à apprendre
Maybe I'll go to Italy
(zdecydowałam wcześniej) Pojade do włoch
commencer à apprendre
I'm going to go to Italy
(widzę czarne chmury) Będzie padać!
commencer à apprendre
It's going to rain!
(brak podstaw) Jutro spotkasz miłość swojego życia
commencer à apprendre
Tomorrow you will meet the love of your life
Jeśli znalazłabym milion dolarów to bym kupiła samochód
commencer à apprendre
If I found a million dollars, I would buy a car
sprawić że będzie nielegalne
commencer à apprendre
make it illegal
sprawa
commencer à apprendre
case
sąd
commencer à apprendre
a court
sędzia, sądzić/osądzać
commencer à apprendre
judge
werdykt
commencer à apprendre
verdict
sprawiedliwe
commencer à apprendre
just
sprawiedliwość
commencer à apprendre
justice
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
przestrzegać prawa/ słuchać się generała
commencer à apprendre
obey the law / obey the general
kontrowersyjne
commencer à apprendre
controversial
zdrowie, zdrowy
commencer à apprendre
health, healthy
za dużo kolegów
commencer à apprendre
too many colleagues
za dużo wody
commencer à apprendre
too much water

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.