25.08.2020 ablo

 0    20 fiche    blochandrzej87
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Studiowałem przez 4 lata
commencer à apprendre
I was studying for 4 years
stopień inżyniera
commencer à apprendre
engineering degree
co więcej
commencer à apprendre
Furthermore/Moreover/What is more/
jestem pracowity
commencer à apprendre
I am hardworking
Jestem dobry w ciężkiej pracy
commencer à apprendre
I'm good at working hard
jestem odpowiedzialną osobą
commencer à apprendre
I am a responsible person
on odpowiada za ten zespół
commencer à apprendre
he is responsible for this team
praca nad dużymi projektami
commencer à apprendre
work on large projects
mam 3 lata doświadczenia
commencer à apprendre
I have 3 years of experience
Doskonalić moją wiedzę o tych technologiach
commencer à apprendre
To improve my knowledge of these technologies
sprostam oczekiwaniom firmy
commencer à apprendre
I will meet the company's expectations
osiągne swoje cele
commencer à apprendre
I will achieve my goals
rezultaty mojej pracy motywują mnie
commencer à apprendre
I am motivated by results of my hard work
możliwości awansu
commencer à apprendre
promotion prospects
na podobnym stanowisku
commencer à apprendre
on a similar position
zaakceptowany/wdrożony/respektowany członek drużyny
commencer à apprendre
established team member
poprośić drużyne o pomoc
commencer à apprendre
ask the team for help
poprośić o pomoc
commencer à apprendre
ask for help
poprosił abym został w pracy ale miałem inne zobowiązania
commencer à apprendre
he asked me to stay at work but I had other obligations
poszerzyć wiedzę o tych technologiach
commencer à apprendre
improve my knowledge of these technologies

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.