25.08.2020 ablo

 0    12 fiche    blochandrzej87
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Dzwoni telefon - odbiore!
commencer à apprendre
The phone is ringing - I'll pick it up!
Wczoraj zdecydowałem - pojedziemy jutro do anglii
commencer à apprendre
Yesterday I decided - we are going to go to England tomorrow
musimy być dobrzy w tym co robimy
commencer à apprendre
we must be good at what we do
za darmo, bezpłatny
commencer à apprendre
for free, free of charge
kultury
commencer à apprendre
cultures
od poniedziałku jestem u babci
commencer à apprendre
I have been at grandma's since Monday
problemy związane z naszym biznesem
commencer à apprendre
problems connected with our business
Chciałbym
commencer à apprendre
I would like to
w naszym miejscu nie ma żadnych produktów
commencer à apprendre
in our place there aren't any products
owoce egzotyczne
commencer à apprendre
exotic fruits
w większości
commencer à apprendre
mostly
większość
commencer à apprendre
a majority of / most ____

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.