2021 Zdania

 0    20 fiche    leszekgniadek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Rozwijając firmę, właściciel musi ryzykować
commencer à apprendre
Developing a business, the owner must take risks
Kiedy właściciel rozwija firmę, musi ryzykować
commencer à apprendre
When the owner develops the business, he has to take risks
Piła, ale nie wypiła
commencer à apprendre
She was drinking but didn't drink it
Robiłem to zadanie ale nie skończyłem
commencer à apprendre
I was doing this homework but I didn't finish
Robi się ciemno
commencer à apprendre
It's getting dark
Zdenerwował się
commencer à apprendre
He got angry / mad
Robi się nudno.
commencer à apprendre
It's getting boring.
Kiedy mecz zrobił się nudny, zmieniłem kanał.
commencer à apprendre
When the game got boring, I changed the channel.
Starzejesz się
commencer à apprendre
You're getting older
Mój samochód się zestarzał i częściej się psuje.
commencer à apprendre
My car has gotten old and breaks more often.
Nie zgub się.
commencer à apprendre
Don't get lost.
Dwoje turystów zgubiło się w Tatrach.
commencer à apprendre
Two tourists got lost in the Tatras.
Za dwa lata klimat ociepli się o 2 stopnie.
commencer à apprendre
In two years, the climate will warm up by 2 degrees.
W zeszłym tygodniu ociepliło się
commencer à apprendre
It got a bit warmer last week
Eksperci mówią, że sytuacja na rynku poprawi się w drugim kwartale
commencer à apprendre
Experts say the market will get in the second quarter
Przeczytałem tę gazetę - możesz ją pożyczyć.
commencer à apprendre
I read this newspaper - you can borrow it.
Polscy oficerowie nie doceniają znaczenia informatyki w prowadzeniu wojny.
commencer à apprendre
Polish officers don't appreciate the importance of IT in running a war.
Wypiłem wczoraj 4 kawy.
commencer à apprendre
I had 4 coffees yesterday.
Piłem tą kawę ale mi nie smakuje.
commencer à apprendre
I was drinking this coffee but I don't like it.
Jak będziesz pił
commencer à apprendre
How will you drink

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.