202011 - conversation phrases

 0    12 fiche    tajfun00
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
How long does it usually takes?
commencer à apprendre
Jak dlouho to obvykle trvá?
What do you use this for?
commencer à apprendre
K čemu to používáte?
We don't have any in stock.
commencer à apprendre
nemáme žádné na skladě.
It's actually more cost-effective.
commencer à apprendre
Je to vlastně nákladově efektivnější.
I've just taken...
commencer à apprendre
Právě jsem vzal...
How soon can you deliver?
commencer à apprendre
Jak brzy můžete doručit?
I'm a bit concerned about...
commencer à apprendre
Trochu mě znepokojuje...
It's usually very reliable...
commencer à apprendre
Je to obvykle velmi spolehlivé...
to have in mind
to have a plán; an idea about what ypo want to do...
Do you have a budget in mind?
commencer à apprendre
mít plán, byť rozhodnut pro něco...
up front
in advance
You need to pay up front.
commencer à apprendre
něco předem ... zaplatit, udělat... vpředu
does it cost anything to enter?
commencer à apprendre
plati se něco za vstup?
entry fee
commencer à apprendre
vstupní poplatek

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.