2018 July_2

 0    18 fiche    slawomirfura2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
minimalizować
Musimy zminimalizować ryzyko
commencer à apprendre
minimize
We need to minimize risk
maksymalizować
Chcieliśmy zmaksymalizować zyski
commencer à apprendre
maximize
We wanted to maximize profits
optymalizować
Próbujemy zoptymalizować produkcję.
commencer à apprendre
optimize
We're trying to optimize production
organizować
Ona jest dobrze zorganizowana
commencer à apprendre
organize
She's well organized
schronić, schronisko
Chciałem się schronić przed deszczem
commencer à apprendre
shelter
I wanted to shelter from the rain
świadczyć usługi
Świadczymy rozmaite usługi
commencer à apprendre
provide services
We provide various services
Nie mogłem się dodzwonić do niego
commencer à apprendre
I couldn't reach him
wysokość, pułap
commencer à apprendre
altitude
spotkać się z sytuacją
Spotkałem się z tym kilka razy
commencer à apprendre
come across a situation
I came across that a few times
chrypka
commencer à apprendre
hoarse voice
złośliwiec
commencer à apprendre
mean bastard
rozwiązywanie problemów
commencer à apprendre
troubleshooting
złożony
commencer à apprendre
complex
rozbudowany
commencer à apprendre
extensive
szyfrowane połączenie tunelowe
commencer à apprendre
encrypted tunneled connection
w paski
commencer à apprendre
striped
w kratkę
commencer à apprendre
chequered
czysta / jednolita
commencer à apprendre
plain

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.