18 Agata's Way

 0    13 fiche    martapieczynska1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ta osoba za mną, przysparza mi dużo niedogodności.
commencer à apprendre
This person behind me is giving me a hard time.
Ludzie ostatnio często do mnie mówią "proszę pani".
commencer à apprendre
People been calling me ma'am a lot lately.
Jestem niewiele starsza od ciebie.
commencer à apprendre
I'm hardly older than you.
Czy miałaby Pani coś przeciwko obniżeniu kolan, żeby ten pan mógł rozłożyć fotel?
commencer à apprendre
Would you mind lowering your knees so the gentleman in front of you can put his seat back down?
Czy ludzie często zwracają się do ciebie "proszę pani"?
commencer à apprendre
Do people call you "ma'am"?
Gdyby wykupiła Pani pierwszą klasę, miałaby Pani więcej miejsca w naszych odosobnionych miejscówkach.
commencer à apprendre
Had you chosen to fly first class instead of economy, you would have had plenty of room in one of our cocoons.
Czy jest tu jakiś problem?
commencer à apprendre
Is there a problem here?
Tak. Powiem Ci jaki jest problem.
commencer à apprendre
Yes, there is. I'm gonna tell you what the problem is.
W zasadzie miałabym coś przeciwko.
commencer à apprendre
Actually, I very much would mind.
Słucham?
commencer à apprendre
Beg your pardon?
Nie zamierzam lecieć całą drogę do Pragi na kolanach jakiegoś obcego człowieka.
commencer à apprendre
I'm not flying all the way to Prague with some stranger in my lap.
Ta chciawa linia lotnicza chce zarobić więcej kasy.
commencer à apprendre
This greedy airline can make more money.
Dla naszych klientów pierwszej klasy, którzy latali z nami w czasie wakacji, pomyśleliśmy, że zrobimy coś specjalnego.
commencer à apprendre
For our first class clients flying with us during the holidays we thought we would do something special.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.