16. Das Wiener Neujahrskonzert

 0    33 fiche    kacperkosa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
koncert noworoczny
wiedeński koncert noworoczny
commencer à apprendre
das Neujahrskonzert
das Wiener Neujahrskonzert
każdego roku
Słynny koncert noworoczny odbywa się od 1939 co roku w Wiedniu
commencer à apprendre
jedes Jahr
Das berühmte Neujahrskonzert findet seit 1939 jedes Jahr in Wien statt
transmitować
Koncert jest też w ponad 90 krajach transmitowany w telewizji
commencer à apprendre
übertragen
Das Konzert wird auch in über 90 Ländern im Fernsehen übertragen
przez to, skutkiem tego
commencer à apprendre
dadurch
corocznie
commencer à apprendre
jährlich
telewidz
Przez to ogląda corocznie więcej niż 50 milionów telewidzów ten koncert
commencer à apprendre
der Zuschauer (die Zuschauer)
Dadurch sehen sich jährlich mehr als 50 Millionen Zuschauer das Konzert an
dzieło
dzieła dynastii Straussów
commencer à apprendre
das Werk
Werke der Strauss-Dynastie
poświęcać (komuś)
Koncert jest poświęcony przede wszystkim dziełom dynastii Straussów
commencer à apprendre
D. widmen
Das Konzert wird vor allem den Werken der Strauss-Dynastie gewidmet
oferować miejsce
Ta sala koncertowa oferuje 2,000 miłośnikom muzyki z całego świata miejsce
commencer à apprendre
Platz bieten
Dieser Konzertsaal bietet 2,000 Musikliebhabern aus aller Welt Platz
miłośnik muzyki
commencer à apprendre
der Musikliebhaber
z całego świata
commencer à apprendre
aus aller Welt
z tej okazji
Sala koncertowa jest z tej okazji dekorowana ok. 30,000 kwiatów
commencer à apprendre
aus diesem Anlass
Der Konzertsaal wird aus diesem Anlass mit rund 30,000 Blumen dekoriert
rytuał
Program koncertu następuje z godnie ze ściśle określonym rytuałem
commencer à apprendre
das Ritual
Das Programm des Konzerts folgt einem ganz bestimmten Ritual
część główna
Po obu częściach głównych następują 3 bisy
commencer à apprendre
das Hauptteil
Nach den beiden Hauptteilen folgen 3 Zugaben
bis
Po obu częściach głównych następują 3 bisy
commencer à apprendre
die Zugabe
Nach den beiden Hauptteilen folgen 3 Zugaben
walc
walc "The Blue Danube"
commencer à apprendre
der Walzer
der Walzer "An der schönen blauen Donau"
końcowy
Końcowym bisem jest tradycyjnie marsz Radeckiego
commencer à apprendre
abschließend
Die abschließende Zugabe ist traditionell der Radetzky-Marsch
klaskać w rytm
Przy tym marszu publiczność klaszcze w rytm
commencer à apprendre
im Takt klatschen
Bei diesem Marsch klatscht das Publikum im Takt
nagranie
nagrania koncertów
commencer à apprendre
die Aufnahme (die Aufnahmen)
die Aufnahmen der Konzerte
na pierwszym miejscu
Nagrania tych koncertów można znaleźć zawsze na I miejscu austriackich list hitowych albumów
commencer à apprendre
auf Platz Eins
Die Aufnahmen der Konzerte sind immer auf Platz Eins der österreichischen Album-Charts zu finden
dyrygent
jeden z najsłynniejszych dyrygentów
commencer à apprendre
der Dirigent (die Dirigenten)
einer der berühmtesten Dirigenten
bilet wstępu
Bilet wstępu kosztuje między 35 a 1,090 euro
commencer à apprendre
die Eintrittskarte
Eine Eintrittskarte kostet zwischen 35 und 1090 Euro
przez stronę internetową
Bilety wstępu są rozlosowywane przez stronę internetową
commencer à apprendre
über die Website
Die Eintrittskarten werden über die Webseite verlost
rozlosować
commencer à apprendre
verlosen
następujący po tym
Losowanie odbywa się już w lutym na przyszłoroczny koncert
commencer à apprendre
darauffolgend
Die Verlosung findet bereits im Februar für das darauffolgende Konzert statt
losowanie
commencer à apprendre
die Verlosung
jedyny
jedyna możliwość, żeby kupić bilet
commencer à apprendre
einzig
die einzige Möglichkeit, eine Karte zu kaufen
uczestnictwo w
uczestnictwo w oficjalnym losowaniu
commencer à apprendre
die Teilnahme an D.
die Teilnahme an der offiziellen Verlosung
nadal
Jest więc nadal ciężko dostać bilet
commencer à apprendre
immer noch
Es ist also immer noch schwierig, eine Karte zu bekommen
przynajmniej
commencer à apprendre
zumindest
pożądany, popularny
pożądany bilet
commencer à apprendre
begehrt
ein begehrtes Ticket
meloman
melomani z całego świata
commencer à apprendre
der Musikbegeisterte
Musikbegeisterte aus aller Welt
równa szansa
Ale przynajmniej teraz melomani z całego świata mają równą szansę na pożądany bilet
commencer à apprendre
die gleiche Chance
Aber zumindest haben jetzt Musikbegeisterte aus aller Welt die gleiche Chance auf ein begehrtes Ticket

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.