15 Legal English

 0    51 fiche    katarzynacelewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
prawo konkurencji
commencer à apprendre
competition law (UK) antitrust law (US)
antykonkurencyjny
commencer à apprendre
anti-competitive
złożony / skomplikowany//
commencer à apprendre
complex complicated
kompleksowy / całościowy
commencer à apprendre
comprehensive
jednolity rynek europejski
commencer à apprendre
single European market
przedsiębiorstwo / przedsiębiorca (w prawie konkurencji)
commencer à apprendre
undertaking
podzielić//
commencer à apprendre
to partition to divide
trust (forma organizacji monopolistycznej)
commencer à apprendre
trust
urzędnik walczący z trustami
commencer à apprendre
trustbuster
ustawa Shermana
commencer à apprendre
Sherman Act
efektywność ekonomiczna
commencer à apprendre
economic efficiency
gospodarka rynkowa
commencer à apprendre
market economy
kartel
commencer à apprendre
cartel
monopol
commencer à apprendre
monopoly
oligopol
commencer à apprendre
oligopoly
rynek właściwy
commencer à apprendre
relevant market
bariery wejścia
commencer à apprendre
barriers to entry
wchodzić na rynek//
commencer à apprendre
penetrate the market enter the market
ustalanie cen
W ustalaniu cen najważniejsze jest...
commencer à apprendre
price fixing
The most important part in price setting is...
zachowania paralelne / zachowania równoległe
commencer à apprendre
parallel behaviour
nadużywanie pozycji dominującej
commencer à apprendre
abuse of a dominant position
narzucanie rażąco niskich cen
commencer à apprendre
predatory pricing
narzucanie nadmiernie wygórowanych cen
commencer à apprendre
excessive pricing
transakcja wiązana
commencer à apprendre
tie-in arrangement
połączenie / fuzja
commencer à apprendre
merger
fuzja pozioma / fuzja horyzontalna
commencer à apprendre
horizontal merger
fuzja pionowa / fuzja wertykalna
commencer à apprendre
vertical merger
zmawiać się / mieć zmowę z kimś w zakresie czegoś (np. cen)
commencer à apprendre
to collude with sb on sth (e.g. prices)
zmowa
commencer à apprendre
collusion
uzgadnianie warunków składanych ofert przetargowych / zmowa przetargowa
commencer à apprendre
bid-rigging
podział rynku
commencer à apprendre
territorial allocation market sharing
grzywna
narzucić komuś grzywnę
commencer à apprendre
fine
to impose a fine on sb
nałożyć na kogoś grzywnę / ukarać kogoś grzywną //
commencer à apprendre
to fine sb to impose a fine on sb
działać z naruszeniem prawa konkurencji
commencer à apprendre
to act in breach of competition law
związek przedsiębiorstw / związek przedsiębiorców
commencer à apprendre
association of undertakings
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
commencer à apprendre
Office for Competition and Consumer Protection Office of Competition and Consumer Protection
Proszę pozwolić że Pana przestrzegę przed tym
że
commencer à apprendre
Let me caution you that...
Muszę Pana ostrzec że...
commencer à apprendre
I must warn you that...
Musi być Pan świadomy że...
commencer à apprendre
You should be aware that...
Nalegam by wziął Pan pod uwagę
że...
commencer à apprendre
I urge you to consider that...
analiza
commencer à apprendre
analysis
analizy
commencer à apprendre
analyses
załącznik (5)
commencer à apprendre
appendix annex attachment schedule exhibit
załączniki (6)
commencer à apprendre
appendices appendixes annexes attachments schedules exhibits
kryterium
commencer à apprendre
criterion
kryteria
commencer à apprendre
criteria
indeks / wskaźnik
commencer à apprendre
index
indeksy / wskaźniki //
commencer à apprendre
indices indexes
zjawiska
commencer à apprendre
phenomena
zjawisko
commencer à apprendre
phenomenon
oznacza, rozwinięcie skrótu 3 os
commencer à apprendre
stands for

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.