12 UNIT 25

 0    10 fiche    baloniasz14
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
[Zadzwonisz do mnie jutro? -Tak, zadzwonię, kiedy wrócę do domu z pracy.] -Wyjdę, kiedy przestanie padać. -Kiedy będziesz w Londynie znowu, przyjdź i odwiedź / (zobacz) nas. -Kim chcesz być / zostać, kiedy dorośniesz? -Zaczekaj dopóki nie wrócę.
commencer à apprendre
[Will you phone me tomorrow? -Yes, I'll phone you when I get home from work.] -I'll go out when it stops raining. -When you are in London again, come and see us. -What do you want to be when you grow up? -Wait until I come back.
Zamierzam dużo czytać, podczas gdy będę na wakacjach. - Prawdopodobnie wrócę do domu w niedzielę. Zanim pójdę, chciałbym odwiedzić muzeum. -Wychodzę teraz. Jeśli ktokolwiek zadzwoni, kiedy mnie nie będzie, czy możesz odebrać / przyjąć wiadomość?
commencer à apprendre
I'm going to read a lot while I'm on holiday. -I'll probably go back home on Sunday. Before I go, I'd like to visit the museum. -I'm going out now. If anybody phones while I'm out, can you take a message?
Jadę do Rzymu w przyszłym tygodniu. Kiedy tam będę, mam nadzieję, odwiedzić mojego znajomego. -Wyjeżdżam na kilka dni. Zadzwonię do Ciebie, kiedy wrócę. Idę na zakupy. Jeśli chcesz cokolwiek, mogę to kupić dla Ciebie.
commencer à apprendre
I'm going to Rome next week. When I'm there, I hope to visit a friend of mine. -I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. I'm going shopping. If you want anything, I can get it for you.
-[Idę NA PEWNO na zakupy później]. -Kiedy pójdę na zakupy, kupię trochę jedzenia.] -[Być może pójdę na zakupy później] (MOŻLIWE że pójdę, ale NIEPEWNE). - Jeśli pójdę na zakupy, kupię trochę jedzenia.
commencer à apprendre
[I'm going shopping later. - When I go shopping, I'll buy some food.] [-I might go shopping later.] - If I go shopping, I'll buy some food.]
-Jeśli będzie padać wieczorem, nie wyjdę. (NIE WIEM CZY BĘDZIE PADAĆ) -Nie martw się, jeśli spóźnię się dziś wieczorem. -Jeśli oni nie przyjdą szybko, nie będę miał zamiaru czekać / nie będę czekać. -Nie chcę iść bez Ciebie. Poczekam, aż będziesz gotowy.
commencer à apprendre
-If it is raining in the evening, I won't go out. -Don't worry if I'm late tonight. -If they don't come soon, I'm not going to wait. -I don't want to go without you. I'll wait until you are ready.
[Dam Ci cukierka, kiedy skończysz pracę domową. / Dam Ci cukierka, dopiero wtedy, gdy skończysz pracę domową.(wczesniej nie)] [Kiedy dzieci skończą jeść, wyjdą i się pobawią. / Dopiero wtedy kiedy dzieci skończą jeść, wyjdą i się pobawią. (nie wczesniej)]
commencer à apprendre
[I will give you a sweet when you finish your homework. / I will give you a sweet when you have finished your homework.] [When the children finish eating, they will go out and play./ When the children have finished eating, they will go out and play.]
(JAK UŻYWAMY PRESENT PERFECT TO DWIE CZYNNOŚCI NIE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ JEDNOCZEŚNIE) -Dopiero wtedy kiedy zadzwonię do Kate, możemy zjeść obiad.(najpierw zadzwonię, a dopiero potem możemy zjeść) -Nie mów nic, kiedy Ian jest tutaj. Poczekaj, aż odejdzie.
commencer à apprendre
-When I've phoned Kate, we can have dinner. -Don't say anything while Ian is here. Wait until he has gone.
[Zacznij uciekać, gdy rzucę kamieniem. / Zacznij uciekać, dopiero wtedy gdy rzucę kamieniem.] -[Uderzę go, gdy on ją pocałuje. / Uderzę go, dopiero wtedy kiedy on ją pocałuje.] -Czy mogę pożyczyć tę książkę, kiedy skończysz?]
commencer à apprendre
[Start running away when I throw a stone. / Start running away when I have thrown a stone.] -[I'll punch him when he kisses her. / I'll punch him when he has kissed her.] -Can I borrow that book when you've finished with it?]
Kiedy zadzwonię do Kate, zapytam ją o przyjęcie. (PRESENT SIMPLE, BO DWIE RZECZY NA RAZ) - [Przyjdę jak tylko skończę. / Przyjdę dopiero wtedy jak skończę.] - [Poczujesz się lepiej, gdy coś zjesz. / Poczujesz się lepiej, dopiero po tym jak coś zjesz.]
commencer à apprendre
When I phone Kate, I'll ask her about the party. -[I'll come as soon as I finish. / I'll come as soon as I have finished.] -[You'll feel better after you have something to eat. / You'll feel better after you have had something to eat.]
-Dopiero wtedy gdy zadzwonię do Kate, możemy zjeść obiad. (NAJPIERW DZWONIĘ, KOŃCZĘ I MOŻEMY ZJEŚĆ, DWIE CZYNNOŚCI OSOBNO) -Kiedy zadzwonię do Kate, zapytam ją o przyjęcie. (ZAPYTAM PODCZAS ROZMOWY, CZYLI DWIE CZYNNOŚCI NA RAZ, CZYLI PRESENT SIMPLE)
commencer à apprendre
-When I have phoned Kate, we can have dinner. -When I phone Kate, I'll ask her about the party.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.