10 Agata's way

 0    22 fiche    martapieczynska1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czyli wszystko jest w porządku. O nic nie musimy się martwić
commencer à apprendre
So, we're all good? Everything good?
Przecież ja nawet nie jestem emigrantką!
commencer à apprendre
It's not like, I am even an immigrant!
Musi być coś, co możemy zrobić.
commencer à apprendre
There must be something we can do.
Gdyby był jakiś sposób, to byśmy się teraz tym zajmowali.
commencer à apprendre
If there was any way, we'd be doing it now.
Przepraszam, ale jesteśmy na spotkaniu.
commencer à apprendre
Excuse me, we're in a meeting.
Przepraszam, że przerywam
commencer à apprendre
Sorry to interrupt.
Powiedziałem jej, że masz inne zobowiązania teraz.
commencer à apprendre
I told her you were otherwise engaged.
Bierzemy ślub!
commencer à apprendre
We are getting married!
Zaraz to zrobimy
commencer à apprendre
We'll do that right away
Nie zamierzaliśmy się zakochiwać.
commencer à apprendre
We weren't meant to fall in love.
Możemy naprawić cały ten bałagan.
commencer à apprendre
We can work this whole mess out.
Próbowaliśmy zwalczyć to.
commencer à apprendre
We tried to fight it.
Musimy się udać do urzędu emigracyjnego.
commencer à apprendre
We need to get ourselves to the immigration office.
prawnik, pełnomocnik
commencer à apprendre
attorney
Twój wniosek o wizę został odrzucony
commencer à apprendre
Your visa application has been denied.
Zostajesz deportowana
commencer à apprendre
You are being deported
Najwidoczniej był jakiś dokument, którego nie wypełniłaś na czas.
commencer à apprendre
Apparently there was some paperwork that you didn't fill out on time.
Musisz wyjechać z kraju conajmniej na rok.
commencer à apprendre
You have to leave the country for at least a year
Nalegać, domagać się, uparcie twierdzić
commencer à apprendre
insist on
dylemat, kłopot, trudne położenie
commencer à apprendre
predicament
To fantastyczne
commencer à apprendre
It's terrific.
Nie mówisz poważnie! Błagam cię.
commencer à apprendre
You cannot be serious! I beg of you.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.