1-9 of 74 doc

 0    9 fiche    jcarrmaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Dạo này cô/anh thế nào
commencer à apprendre
How are you?
Tôi không sao
commencer à apprendre
I'm ok
Tôi khỏe / ổn
commencer à apprendre
I'm fine
Lâu quá không gặp
commencer à apprendre
Long time no see
Gặp bạn vui quá
commencer à apprendre
It’s good to see you
Bạn ăn phở thế nào
commencer à apprendre
How do you eat phở?
Tôi dùng đũa và cái muỗng
commencer à apprendre
I use chopsticks and a spoon
chúng ta sẽ đi đến nhà hàng như thế nào?
commencer à apprendre
How will we go to the restaurant?
khi nào bạn muốn đi đến nhà hàng?
commencer à apprendre
When do you want to go to the restaurant?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.