09 Phone conversations

 0    12 fiche    kontakt222
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I'll see you at the Stylowa restaurant in half an hour.
commencer à apprendre
I'll see you at the Stylowa restaurant i Anglais
Do zobaczenia w restauracji Stylowa za pół godziny.
What about the Oliwka resturant instead?
commencer à apprendre
Co powiesz na restaurację Oliwka?
Do you fancy going swimming later?
commencer à apprendre
Czy masz ochotę popływać później?
Stay where you are.
commencer à apprendre
Zostań tam gdzie jesteś.
I'm on my way.
commencer à apprendre
Jestem w drodze.
Can you buy some bread on your way home?
commencer à apprendre
Czy możesz kupić chleb w drodze do domu?
I haven't got any money on me.
commencer à apprendre
Nie mam na sobie żadnych pieniędzy.
I've missed the bus.
commencer à apprendre
Spóźniłem się na autobus.
Could you pick me up from the station?
commencer à apprendre
Czy możesz mnie odebrać z dworca?
I'll call as soon as I finish.
commencer à apprendre
Zadzwonię, jak tylko skończę.
Could you call as soon as possible?
commencer à apprendre
Czy możesz zadzwonić jak najszybciej?
It's urgent.
commencer à apprendre
To pilne.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.