006 2018-06-10

 0    15 fiche    piotrkalocinski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Narodowy Fundusz Zdrowia
commencer à apprendre
the National Health Fund
moja konkurencja
commencer à apprendre
my competition
na koniec dnia
commencer à apprendre
at the end of the day
surowy nauczycielem
commencer à apprendre
a strict teacher
brak manier
commencer à apprendre
lack of good manners / lack of manners
wytrwały
commencer à apprendre
persistent
magazyn
commencer à apprendre
warehouse
lodówka
commencer à apprendre
a fridge
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć
commencer à apprendre
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done
czcić
Większość ludzi chodzi do kościoła, żeby czcić Boga
commencer à apprendre
to worship
Most people go to church to worship God
modlić się
Modlę się za zdrowie mojej matki
commencer à apprendre
to pray
I pray for my mother's health
w telewizji
commencer à apprendre
on television / on TV
dźwięki
commencer à apprendre
sounds
delfin
commencer à apprendre
dolphin
cholera
commencer à apprendre
Damn

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.