Және, немесе, бірақ, солайша - And, or, but, so

 0    22 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
да / де
сондай-ақ
Cен шіркеуді де көруін керек.
commencer à apprendre
too
сондай-ақ: "also"
You should visit the cathedral too.
көбірек
Келесі жылы мен бұдан көбірек көргім келеді.
commencer à apprendre
more
Next year I want to see more.
мыналар
бұлар
Біздің қасымыздағы мынау адамдарды көріп тұрсың ба?
commencer à apprendre
these
Do you see these people next to us?
сияқты
Мен гид (сияқты) болып жұмыс жасаймын.
commencer à apprendre
as
I work as a guide.
егер
Егер жаңбыр жауса, кинотеатрға барамыз.
commencer à apprendre
if
If it rains, we'll go to a cinema.
үшін
арналған
Бұл сыйлық саған арналған.
commencer à apprendre
for
It's a gift for you.
көп
Ата-анамыз көп сурет түсірді.
commencer à apprendre
a lot
сондай-ақ: "many", "much"
The parents took a lot of photos.
+15 fiche
La leçon fait partie du cours
"Ағылшын тілі: 2 күн"
(Un total de 271 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.