0 Personne aime ça. Polub!

Mother knows best Mother knows best

Utilisation de VocApp3120jours. J'apprends de VocApp935jours, y compris de façon constante depuis0jours. Je suis l'auteur350ensembles. La dernière fois que vous pourriez me voir2021-07-30 20:37:02.

Mes fiches


SHOPS
SERVICES
TRANSPORT - wyrażenia
FOOD - różne
Moja lekcja
ANIMALS
bank 1
1e
TV and MEDIA
FOOD - dairy products
Materiały budowlane
Moja lekcja
dwór
tata
Czasowniki z à
Je me presente
Ubrania
Harry Potter: The Dusrleys Departing
Other
Other:-)
Le travail
Le petit Nicolas
korzeniewski
1 CZŁOWIEK - dane personalne
1b
Telling the time
Moja lekcja
Czasowniki złożone Phrasal verbs
Le caractère - la personnalité
Wklejka nr 5 - Acetylen
2.3 Różne
My collection
Adjectives - Przymiotniki
Music and Musical Instruments - Muzyka i instrumenty muzyczne
Books and films - Książki i filmy
Family and friends - Rodzina i przyjaciele
Everyday life - Życie codziennie
Time expressions - Określenia czasu
Adverbs of frequency - Przysłówki częstotliwości
Work - Praca
Other - Inne
Fruit and Vegetables - Owoce i warzywa
Dairy - Produkty mleczne
Meat and fish - Mięso i ryby
Drinks - Napoje
Other products - Inne produkty
Dishes - Potrawy
Containers - Pojemniki, opakowania
Preparing food - Przygotowywanie jedzenia
Food adjectives - Przymiotniki opisujące jedzenie
Shopping - Zakupy
Restaurants - Restauracje
Other - Inne
Travelling & Verb phrases
Jobs - Zawody
Workplaces - Miejsca pracy
At work - W pracy
Job duties - Obowiązki pracownicze
People at work - Ludzie w pracy
Lessoon 2 - He's a vet
Lesson 2 - Pumpkin Farm
Money - Pieniądze
Adjectives to describe work and jobs - Przymiotniki opisujące pracę i zawody
Voluntary work - Wolontariat
Other - Inne
What the body does - mimika, gesty, poruszanie się
Parts of the head and face - Części głowy i twarzy
Age - Wiek & Appearance - Wygląd
Personality and emotions - Osobowość i emocje
Clothes and accessories - Ubrania i akcesoria
Adjectives describing clothes and style
Fashion - Moda
Interests - Zainteresowania
Life events - Wydarzenia z życia
Other - Inne
Lesson 2 - What's the weather like in autumn?
School subjects - Przedmioty szkolne
Classroom objects - Przedmioty w sali lekcyjnej
People at school - Ludzie w szkole
Places at school - Miejsca w szkole
Types of schools & Higher education
School activities - Zajęcia w szkole
School trips - Wycieczki szkolne
Sports - Dyscypliny sportu
Music - Muzyka
Verbs and phrases about school - Czasowniki i zwroty dotyczące szkoły
Other - Inne
1C Numbers
h
0.2 Fun and Games
U3 Means of transport
DODATKOWE STR. 20, 38, 56
DODATKOWE PRZEDMIOTY LEKCYJNE
U7 Types of TV and TV programmes
TV shows
Video blogging
Talking about celebrities
Reporting verbs
Extreme adjectives
czasowniki nieregularne
Other
słówka na kartkówkę 14.10
U8 Personality and emotions
Lesson 1.1
Lesson 1.2
Lesson 1.3 Terminy matematyczne
Czasowniki pol-ang
Tom and Prince Edward
Lesson 1.2 & Lesson 1.3
2019.11.08
2019-11-12
Dane osobowe
Częsci ciała
Ubrania i akcesoria
Wygląd zewnętrzny
Cechy charakteru
Uczucia
Zwroty
Części domu i pomieszczenia
Rodzaje domów i mieszkań
Meble i sprzęt domowy
Warunki mieszkaniowe
Wynajmowanie mieszkania
Lokalizacja
Prace domowe i życie codzienne
System oświaty
Przedmioty szkolne
Szkoła - osoby
Przedmioty używane w szkole
Szkoła - miejsca i pomieszczenia
Nauka w szkole
Egzaminy
Ukończenie szkoły
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Przymiotniki opisujące pracę
W poszukiwaniu pracy
3. Czasowniki i zwroty
3.16
3.17
3.18
3.19
3.10
Czasowniki
2019-11-14
Pracownicy
W pracy
Urlopy i zwolnienia
Brak zatrudnienia
Praca dorywcza
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-04 Czasowniki nieregularne
School trip
2019-12-11 hamulec
2019-12-11 Picnic_ Questions and Answers
Członkowie rodziny
Święta i uroczystości
Etapy w życiu człowieka
Małżeństwo i dzieci
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Czasowniki niregularne
2019-12-19
2020-01-02
Czynności dnia codziennego
Zajęcia w czasie wolnym
Warzywa
2020-01-07 Prezentacja o szkole
Animals and their babies
2020-01-22 Unit 1 - Sport
to be going to
Present Continuous for future arrangements
Present Simple - timetables
Future Simple
Future Continuous
Future Perfect
To the YOUNG
Lesson 2.2
Rodzaje sklepów
Sprzedawanie i kupowanie
Usługi
Środki płatnicze
Składanie reklamacji
Reklama
Handel
Środki transportu
Podróżowanie
Podróż koleją
Podróż statkiem
Podróż lotnicza
Zakwaterowanie
Wakacje i zwiedzanie
Podróże zagraniczne
Wypadki
Dziedziny kultury - pojęcia ogólne
Sztuki plastyczne
Architektura
Literatura
Teatr
Film
Muzyka
Media
Uczestnictwo w kulturze
Dyscypliny sportu
Sprzęt sportowy
Sport - miejsca
Czasowniki nieregularne be- do
Wskazywanie drogi
Meble
Czasowniki
Ubrania
Przymiotniki
Państwa i narodowości
Przyimki miejsca
Owoce
Kolory
Natura
W wesołym miasteczku
Czasowniki regularne i nieregularne 3 formy
Czasowniki I i III forma
Zabawki
Miesiące
Pory roku i pogoda
Birthday party
Przymiotniki: smutny, szczęśliwy...
Rodzina
Zawody
Pojazdy
Zmysły
Na lotnisku
Unit 1
Unit 2 The future
Agatha Christie
Części ciała
Cyfry od 1-10
Nad morzem
Pojazdy
Miejsca w mieście
Położenie
Wskazywanie drogi
Perspektywa
Jedzenie
Sport
When the sun stood still
14.12.2020
Pogoda
Film
Emocje
Klęski żywiołowe
Części domu, pomieszczenia, meble i sprzęty
Przydatne zwroty z historyjki Kids (Everyday English/useful expressions)
Plaża
Unit 1
Lesson 2.1
Lesson 2.2
Lesson 2.3
Lesson 2.4
Lesson 2.5
Lesson 2.6 i Lesson 2.7
Lesson 3.5
UNit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4 There's a park
czasowniki do nauczenia się
Unit 2 Różne zwierzęta
Unit 2 Cechy zwierząt
Unit 3 Zawody
Unit 3 Miejsca wykonywania zawodu
Unit 3 Czym się on/ona zajmuje?
Unit 4 Produkty spożywcze
Unit 4 Naczynia kuchenne oraz czynności
Unit 4 W restauracji
Na koncercie_str 47
Animals
Informacje o zwierzętach
Przedmioty szkolne
Czego uczymy się na zajęciach
Czytanka "Jazz" str. 52
Czytanka "Stomp" str. 50
Grammar str. 49
Dni tygodnia
Zajęcia w dni tygodnia
Zajęcia w weekend
Muzykalna rodzinka
Mój typowy dzień
Lesson 4.4.
Pory roku i miesiące
Dlaczego lubisz wiosnę?
Dlaczego lubisz jesień?
Dlaczego nie lubisz jesieni?
Dlaczego lubisz zimę?
Dlaczego lubisz lato?
Pogoda
Lesson 5.1 , 5.2., 5.3 Problemy zdrowotne oraz urazy
Lesson 5.4
Lesson 5.5 i Lesson 5.6
Dzikie zwierzęta
Survival Items
Zwierzęta domowe
Animal features
2021-03-31
2021-04-06
Rodzina
Przymiotniki
2021-04-14
4 nowe zwierzeta
Lesson 6.1 Jobs Zawody
Lesson 6.2 Out of class
Lesson 6.3
Lesson 6.4 Asking for permission Pytanie o pozwolenie
Lesson 6.5 Jobs at home Prace domowe i Lesson 6.6.
Space words
Planety
Lesson 7.1 Transport nouns / verbs
Lesson 7.2 Travel equipment - Przedmioty związane z podróżowaniem
Lesson 7.3 Things to do on holiday
2021-04-23
Moja lekcja
2021-04-28 Test 2019 Transkrypcja 1.1, 1.2, 1.3
Lesson 7.4, Lesson 7.5 i Lesson 7.6
2021-05-12 Test 2019 Transkrypcja 1.4 oraz zad 2
2021-05-19 Test 2019 Zadanie 5-7 całe
Czytanka Antarctic Adb=venture
Czasowniki nieregularne

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.