Nieprzetłumaczalne – Intraduisible

4.5  1    24 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
le
le soleil
commencer à apprendre
Przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
słońce (jest jedno)
la
La musique que j'aime depuis toujours.
commencer à apprendre
Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Muzyka, którą kocham od zawsze.
les
Ils viennent d'arriver. Les voitures sont devant la maison.
commencer à apprendre
Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Oni właśnie przyjechali. Samochody (te, którymi przyjechali oczywiście, nie jakieś) są przed domem.
un
Je voudrais avoir un chat.
commencer à apprendre
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego nie jest bliżej znany
Chciałabym mieć kota. (jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego)
une
Il a besoin d'une femme.
commencer à apprendre
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
On potrzebuje kobiety. (jakiejś)
des
As-tu des livres à prêter?
commencer à apprendre
Gdy rzeczownik w liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
Masz jakieś książki do pożyczenia? (jakiekolwiek)
est-ce que
Est-ce que tu m'aimes bien?
commencer à apprendre
zwrot tworzący pytanie ze zdania twierdzącego
Czy mnie lubisz?
ne ... pas
Tu ne m'aimes pas.
commencer à apprendre
zwrot tworzący przeczenie ze zdania twierdzącego
Ty mnie nie kochasz.
ne ... que
Je ne suis qu'un homme.
commencer à apprendre
Ten zwrot użyty przy czasowniku oznacza "tylko".
Jestem tylko człowiekiem.
n'
Je n'ai pas d'argent.
commencer à apprendre
Skrócona forma od ne - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Nie mam pieniędzy.
en
J'ai besoin de la maison. J'en ai besoin.
commencer à apprendre
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się z przyimkiem "de". Np. avoir besoin de - potrzebować.
Potrzebuję domu. Potrzebuję go.
y
Je pense à la maison. J'y pense.
commencer à apprendre
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się się z przyimkiem "à". Np. penser à - myśleć o.
Myślę o domu. Myślę o nim.
de
Je viens de Pologne.
commencer à apprendre
wieloznaczne; najczęściej oznacza "z"
Pochodzę z Polski.
à
Je vais à la maison. Je suis à la maison.
commencer à apprendre
wieloznaczne; najczęściej oznacza "w" albo "do"
Idę do domu. Jestem w domu.
l'
Je vais à l'hôtel.
commencer à apprendre
Skrócona forma od le/la - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
du
Je sors du travail.
commencer à apprendre
de + le
Wychodzę z pracy.
au
Je suis au travail.
commencer à apprendre
à + le
Jestem w pracy.
j'
J'habite en Pologne.
commencer à apprendre
Skrócona forma od je używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Mieszkam w Polsce.
se
Il se lave chaque matin.
commencer à apprendre
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
te
Est-ce que tu te lève tôt le matin?
commencer à apprendre
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 2 osobie liczby pojedynczej.
Czy budzisz się wcześnie rano?
me
Je me sens bien.
commencer à apprendre
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 1 osobie liczby pojedynczej.
Dobrze się czuję.
s'
Elle s'appelle Madeleine.
commencer à apprendre
Skrócona forma od se – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Ona nazywa się Magdalena.
t'
Tu t'appelles comment?
commencer à apprendre
Skrócona forma od te – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Jak się nazywasz?
m'
Je m'occupe de la maison.
commencer à apprendre
Skrócona forma od me – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Zajmuję się domem.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.