Handlingar - Actions

 0    31 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
att vara
Det är trevligt att vara här.
commencer à apprendre
be
It's nice to be here.
att ha
Ja har inga pengar.
commencer à apprendre
have
I don't have any money.
att vilja
Vad vill du?
commencer à apprendre
want
What do you want?
måste
Jag måste köpa en biljett.
commencer à apprendre
must
I must buy a ticket.
att kunna
Kan du hjälpa mig?
commencer à apprendre
can
Can you help me?
att ge
Kan du ge mig 5 kronor?
commencer à apprendre
give
Can you give me 5 crowns?
att hjälpa
Kan du hjälpa mig?
commencer à apprendre
help
Can you help me?
att gå
Jag vill gå till fots.
commencer à apprendre
go
I want to go on foot.
att gilla
Jag gillar det.
commencer à apprendre
like
I like it.
att göra
Vad gör du på kvällarna?
commencer à apprendre
do
What are you doing in the evenings?
att baka
Min mamma bakar smakliga kakor.
commencer à apprendre
bake
My mother bakes delicious cakes.
att veta
Jag vet inte.
commencer à apprendre
know
I do not know.
att leta efter
Jag letar efter en utgång.
commencer à apprendre
look for
I am looking for exit.
att dricka
Ska du dricka vin?
commencer à apprendre
drink
Would you like to drink wine?
att sova
Sov gott!
commencer à apprendre
sleep
Sleep well!
att promenera
Imorgon ska vi promenera i Gamla stan.
commencer à apprendre
walk
Tomorrow we will walk in the old town.
att få
När ska jag få min maträtt?
commencer à apprendre
get
When will I get my dish?
att komma till
Hur kommer jag till järnvägsstationen?
commencer à apprendre
get
How can I get to the train station.
att använda
Vårt program är enkelt att använda.
commencer à apprendre
use
Our program is easy to use.
att se
Jag ser en stjärna.
commencer à apprendre
see
I see a star.
att komma
Varifrån kommer du?
commencer à apprendre
come
Where do you come from?
att tala
Talar du engelska?
commencer à apprendre
speak
Do you speak English?
att prata
Jag vill prata med chefen.
commencer à apprendre
speak
I want to talk to the boss.
att säga
Säg vad du tror.
commencer à apprendre
tell
I want to say something to you in private.
att kosta
Hur mycket kostar öl?
commencer à apprendre
cost
How much does the beer cost?
att köpa
Jag skulle vilja köpa en flaska vatten.
commencer à apprendre
buy
I would like to buy a bottle of water.
att betala
Vem ska betala för det?
commencer à apprendre
pay
Who will pay for it?
att låna
Kan jag låna din bok?
commencer à apprendre
borrow
Can I borrow your book?
att stänga
Kan du stänga fönstret?
commencer à apprendre
close
You can close the window?
att öppna
När öppnar man banken?
commencer à apprendre
open
When does the bank open?
att titta
Gillar du att titta på filmer?
commencer à apprendre
watch
Do you like watching films?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.