dictionnaire Français - Polonais

Français - język polski

prevoir le polonais:

1. przewidywać przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polonais mot "prevoir"(przewidywać) se produit dans des ensembles:

Sprawdzian francuski
Czytanki z ksiazki

2. przewidzieć przewidzieć


Nikt nie może przewidzieć co się stanie.
Powinieneś był przewidzieć konsekwencje twoich czynów.
Chciałbym umieć przewidzieć przyszłość.
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Czy rzeczywiście można przewidzieć trzęsienie ziemi?
Nie da się przewidzieć, kiedy zdarzy się trzęsienie ziemi.
Nie da się przewidzieć trzęsienia ziemi.
Nie da się przewidzieć, co się zdarzy.

3. przepowiadać


Znam kobietę, która ma kryształową kulę i potrafi przepowiadać przyszłość.