dictionnaire Français - Polonais

Français - język polski

l'oreille le polonais:

1. ucho ucho


powiedz mi coś na ucho
mam duże ucho
Jim pocałował swoją dziewczynę w ucho.
Czy to jest ucho czy oko?
moje ucho jest cztery centymetry
Akupunktura na ucho pomaga nie palić
Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.

Polonais mot "l'oreille"(ucho) se produit dans des ensembles:

Części ciała
Ciało - Le corps
/części ciała/