dictionnaire Anglais - Polonais

English - język polski

ferry le polonais:

1. prom prom


Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
tym "promem" nie przedostanę się na drugą stronę – całkowicie zajęły go "renifery"
Wysiedliśmy z promu i poszedłem na dół na plażę.
pojechać promem
Prom przewiózł ludzi przez rzekę.
Prom zawinie do Kobe w czwartek.
Czasami podróżuję promem, kiedy jadę z Paryża do Londynu samochodem.
Jest prom pomiędzy Anglią a Hiszpanią.
Wydaję mi się, że mamy prom do złapania.
Dzień w który mieliśmy prom do domu, byłem chory
Podróżowanie promem jest bardziej interesująca niż podróżowanie autokarem.
Na promie przewozi się samochody.
I'll never forget prom even though it was 20 years ago
Skoczył z promu do morza.
Podróżowałam do Anglii promem.

Polonais mot "ferry"(prom) se produit dans des ensembles:

7 Podróże i turystyka- Travel (rail, air, sea, gen.)
Podróżowanie i turystyka Unit 6 cz.2
7. Podróżowanie i turystyka - rail / air / sea travel
Artur - Travel broadens the mind
Longman gimnazjum podróżowanie i turystyka

2. ferry ferry


The ferry is a slow mode of transport.

Polonais mot "ferry"(ferry) se produit dans des ensembles:

podróżowanie i turystyka
Material World cz. 2
slowka i zwroty

3. przystań promowa przystań promowaPolonais mot "ferry"(przystań promowa) se produit dans des ensembles:

Podróżowanie i turystyka
podróżowanie i turystyka

4. przewozić towary przewozić towaryPolonais mot "ferry"(przewozić towary) se produit dans des ensembles:

natural disastear

5. statek statek


Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
statek kosmiczny
Tankowiec to statek przewożący ropę naftową.
Wielbłąd jest na pustyni tym, czym statek na morzu.
Z pewnej odległości ten statek wygląda jak wyspa.
Społeczeństwo bez religii jest jak statek bez kompasu.
Pewnego razu flotę Kolumba zaatakował mityczny kraken, szeroki jak statek i trzy razy tak długi. Kolumb nie miał innego wyjścia, jak go zjeść.
Dosłownie cały statek nowych komputerów został wycofany z powodu nieefektywnego użycia energii.
Kiedy nasz statek zawinął do portu, była z niego ledwie tratwa.
Ich statek uderzył w skały.
Statek skierował się w kierunku brzegu.
Statek minie dziś równik.
Statek był na łasce wiatru i fal.
Nazwali statek Mayflower.
Wszyscy, opuścić statek!

Polonais mot "ferry"(statek) se produit dans des ensembles:

podróże małe i duze