Węgierski w 1 dzień
język polskimagyar
100%
GRATUIT


Węgierski w 1 dzień
Zacznij uczyć się węgierskiego!

Chcesz poznać język niedalekiego sąsiada?
Chcesz dowiedzieć się jak reagować w typowych sytuacjach?
Kurs jest dedykowany wszystkim tym, którzy chcą poznać najprostsze węgierskie słowa!
Pamiętajcie: Polak Węgier dwa bratanki... :)
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 słów w 60 sekund - 10 szó 60 másodperc alatt10 słów w 60 sekund - 10 szó 60 másodperc alatt  
10 fiche
Już to wiesz:) - Ezt már tudod is:)Już to wiesz:) - Ezt már tudod is:)  
10 fiche
Pytania - KérdésekPytania - Kérdések  
9 fiche
Zwroty grzecznościowe - Udvarias kifejezésekZwroty grzecznościowe - Udvarias kifejezések  
17 fiche
Osoby - EmberekOsoby - Emberek  
28 fiche
Działania - TevékenységekDziałania - Tevékenységek  
17 fiche
Nieprzetłumaczalne - UntranslatableNieprzetłumaczalne - Untranslatable  
10 fichefiche