Ukraiński w 1 dzień
język polskiукраїнська мова
100%
GRATUIT


Ukraiński w 1 dzień
Szybko i przyjemnie naucz się podstaw ukraińskiego.

W jeden dzień zrobisz tyle, co normalnie przez semestr, naprawdę!
Tylko potrzebne słowa i zwroty
Przykłady, nagrania, objaśnienia
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 słów w 60 sekund - 10 слів за 60 секунд  
10 fiche
To już znasz:) - Це ти вже знаєш:)  
10 fiche
Pytania - Питання  
11 fiche
Zwroty grzecznościowe - Слова ввічливості  
19 fiche
Osoby - Особи  
28 fiche
Czynności - Дії  
29 fiche
10 słów w 60 sekund - 10 слів за 60 секунд  
10 fiche
To już znasz:) - Це ти вже знаєш:)  
10 fiche
Pytania - Питання  
11 fiche
Zwroty grzecznościowe - Слова ввічливості  
18 fiche
Osoby - Особи  
28 fiche
Czynności - Дії  
29 fiche
Фальшіви друзі перекладача - Fałszywi przyjaciele  
47 fiche
Aлфавіт - Alfabet  
33 fichefiche