Portugalski w 1 dzień
język polskiportuguês
100%
GRATUIT


Portugalski w 1 dzień
Szybko i przyjemnie naucz się podstaw portugalskiego.

"W jeden dzień zrobisz tyle, co normalnie przez semestr, naprawdę!
Tylko potrzebne słowa i zwroty
Przykłady, nagrania, objaśnienia"
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 słów w 60 sekund - 10 palavras em 60 segundos  
10 fiche
To już znasz:) - Isto já conheces:)  
10 fiche
Pytania - Perguntas  
10 fiche
Zwroty grzecznościowe - Expressões de cortesia  
20 fiche
Osoby - Pessoas  
29 fiche
Czynności - Atividades  
30 fiche
Nieprzetłumaczalne - Intraduzíveis  
12 fichefiche