CAE 976 - 1000

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
naczynie krwionośne
Te witaminy dobrze robią na naczynia krwionośne.
commencer à apprendre
blood vessel
These vitamins are good for your blood vessels.
bariera, szlaban
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
commencer à apprendre
barrier
The car hit the barrier and stopped.
koralik, paciorek
Nawlekę na ten sznurek kolorowe koraliki i zrobię naszyjnik.
commencer à apprendre
bead
I'm going to put colourful beads on this piece of string and make a necklace.
być gotowym
Auto naprawione, torby spakowane - wygląda na to, że jesteśmy gotowi!
commencer à apprendre
be in business
The car is fixed, our bags are packed - looks like we're in business!
być rozdartym
Jestem rozdarty pomiędzy zostaniem tutaj, a powrotem do domu, żeby pomóc rodzicom.
commencer à apprendre
be torn (between)
I'm torn between staying here and going back to my hometown to help my parents.
sprowadzać się do czegoś
Wszystko sprowadza się do faktu, że po prostu do siebie nie pasujemy.
commencer à apprendre
boil down to
It all boils down to the fact that we're just not right for each other.
oferta
składana na aukcji lub w przetargu
Złożę na aukcji ofertę za ten obraz. Mam nadzieję, że nikt mnie nie przelicytuje.
commencer à apprendre
bid
I'm placing a bid on that painting at the auction. I hope nobody else outbids me!
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.