CAE 851 - 875

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bratnia dusza
Poszłam wczoraj na randkę i chyba znalazłam bratnią duszę - on jest dla mnie idealny!
commencer à apprendre
soul mate
I went on a date last night, and I think I've found my soul mate - he is just perfect for me!
grzech
Kradzież to grzech.
commencer à apprendre
sin
Stealing is a sin.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
commencer à apprendre
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
niedbały, niechlujny
Pismo Kevina jest bardzo niechlujne. Czasem trudno rozczytać to, co napisał.
commencer à apprendre
sloppy
Kevin's handwriting is very sloppy. Sometimes it's hard to read what he's written.
osunąć się, opaść
Joshua osunął się na krzesło i zasnął.
commencer à apprendre
slump
Joshua slumped into his chair and fell asleep.
najbardziej wysunięty na południe
Zakopane to miasto w najbardziej wysuniętej na południe części Polski, niedaleko granicy ze Słowacją.
commencer à apprendre
southernmost
analogously: northernmost, westernmost, easternmost
Zakopane is a town in the southernmost part of Poland near the border with Slovakia.
spontaniczny
The Beatles zagrali kiedyś spontaniczny koncert na dachu budynku.
commencer à apprendre
spontaneous
The Beatles once played a spontaneous concert on the roof of a building.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.