CAE 826 - 850

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dyscyplina, rygor
Aby odnieść sukces, należy traktować studia z wielką dyscypliną.
commencer à apprendre
rigour
In order to succeed one must approach one’s studies with great rigour.
gnić
Jabłko spadło z drzewa i zgniło na ziemi.
commencer à apprendre
rot
The apple fell from the tree and rotted on the ground.
zedrzeć z kogoś pieniądze
Znam hydrualika, który nie zedrze z ciebie pieniędzy.
commencer à apprendre
rip somebody off
I know a plumber who won't rip you off.
rytuał
Jim często odprawiał na swoich koncertach tajemnicze rytuały.
commencer à apprendre
ritual
Jim often performed some mysterious rituals at his concerts.
zakres, zasięg
Zakres twojej pracy licencjackiej jest zbyt szeroki. Myślę, że powinieneś go zawęzić.
commencer à apprendre
scope
The scope of your bachelor's thesis is too broad. I think you should narrow it down.
odczucie, doznanie
Doznałem dziwnego odczucia po posmarowaniu skóry maścią.
commencer à apprendre
sensation
I got a strange sensation after putting the ointment on my skin.
sejf
Na wszelki wypadek włóż pieniądze do sejfu hotelowego, gdy będziesz wychodził.
commencer à apprendre
safe
Put your money in the hotel safe when you go out, just in case.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.