CAE 801 - 825

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
forum publiczne
Mike wyraził swoje poglądy na forum publicznym.
commencer à apprendre
public forum
Mike expressed his views in a public forum.
kwartet
Na ślubie Danielle i Jacka grał kwartet smyczkowy.
commencer à apprendre
quartet
A string quartet played at Danielle and Jack's wedding.
opuchnięty
Georgina płakała całą noc i jej oczy są teraz opuchnięte.
commencer à apprendre
puffy
Georgina has been crying all night, and now her eyes are puffy.
zatrzymać się na poboczu
Jeśli prowadzisz i zakręci ci się w głowie, koniecznie zatrzymaj się na poboczu i odpocznij.
commencer à apprendre
pull over
If you're driving and you feel dizzy, make sure you pull over and take a rest.
recital
Słynny skrzypek otrzymał owację na stojąco po zakończeniu recitalu w Royal Albert Hall.
commencer à apprendre
recital
The famous violinist got a standing ovation at the end of his recital in the Royal Albert Hall.
referendum
Wielka Brytania zorganizowała referendum i zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej.
commencer à apprendre
referendum
Britain held a referendum and voted to leave the European Union.
buntować się
Nastoletni chłopcy mają tendencję do buntowania się przeciw autorytetom.
commencer à apprendre
rebel (against)
Teenage boys have a tendency to rebel against authority.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.