CAE 1301 - 1325

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sceptyczny
Jestem sceptyczny, jeśli chodzi o pobudki Gordona. Nie wygląda mi na kogoś godnego zaufania.
commencer à apprendre
sceptical (about/of)
I'm very sceptical about Gordon's motives. He doesn't seem very trustworthy to me.
rozkoszować się, smakować
Będę rozkoszować się tym kawałkiem czekolady, bo jutro przechodzę na dietę.
commencer à apprendre
savour
I'm going to savour this piece of chocolate, because tomorrow I'm going on a diet.
stypendium
Nie stać mnie na zapłacenie za studia samemu, więc mam nadzieję zdobyć stypendium.
commencer à apprendre
scholarship
I can't afford to pay for university by myself, so I'm hoping to win a scholarship.
scenariusz
Jeśli pojedziesz na urlop w zimie, najgorszy scenariusz jest taki, że przez cały czas będzie padać.
commencer à apprendre
scenario
If you go on holiday in winter the worst scenario is that it could rain the whole time.
sfatygowany, znoszony
Używana sofa była nieco sfatygowana, ale Nina pomyślała, że uda jej się ją odnowić.
commencer à apprendre
shabby
The second-hand sofa was a little shabby, but Nina thought she could refurbish it.
prezentować, wystawiać na pokaz
Projektantka zaprezentuje swoją letnią kolekcję na jutrzejszym pokazie mody.
commencer à apprendre
showcase
The designer is going to showcase her summer collection at the fashion show tomorrow.
sesja
Dotychczas odbyłem trzy sesje w studiu nagraniowym.
commencer à apprendre
session
I've had three sessions in the recording studio so far.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.